6255 3030 post@norskvann.no

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

2. des, 2022 | Arrangement

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. Fagtreffet kan også følges digitalt. Sett av dagene i kalenderen allerede nå.

Fagtreffet gjennomføres tradisjonen tro med flere paralleller for å gi plass til mye spennende innhold. Nytt av året er at utstillerne som dere tidligere møtte på årskonferansen, nå er flyttet til fagtreffet. Vi gleder oss til å igjen kunne møtes fysisk og gjøre disse dagene til en viktig arena for å bygge nettverk i bransjen.

Gode erfaringer med å vise Norsk Vanns arrangementer digitalt, gjør at vi fortsetter med dette for å nå ut til de som ikke har mulighet til å delta, eller av ulike grunner ønsker å følge fagtreffet fra egen arbeidsplass.

Forslag til nytt avløpsdirektiv kan gi store endringer og behov for nye investeringer. Dette utfordrer hele bransjen. På dag 1 blir konsekvenser av forslag til nytt avløpsdirektiv grundig gjennomgått og diskutert. Deretter ser vi på hvordan vi kan jobbe smartere sammen for å møte disse utfordringene, både knyttet til dialogen mellom leverandør og anleggseier, og samarbeid mellom kommunene.

Parallellen om vannbehandling tar for seg ny kunnskap om hygieniske barrierer på norske vannbehandlingsanlegg. Stikkord er mikrobiologiske analysemetoder for å vurdere hygieniske barrierer, virusfjerning ved koagulering-filtrering, optimal drift av koaguleringsanlegg og presentasjon av driftserfaring fra ulike anlegg. Neste tema for dagen er håndtering av returstrømmer og vannverkslam fra koaguleringsanlegg. Hvordan kan dette løses på best mulig måte? Ulike erfaringer og eksempler presenteres, inkludert hvordan man arbeider med utfordringene knyttet til vannverkslam i Sverige.

På kvelden håper vi så mange som mulig blir med oss på middagen for å friske opp gamle bekjentskaper og knytte nye.

Når vi tar fatt igjen på dag to, er ledningsnett i fokus. Gode eksempler på hva «det grønne skiftet» ved ledningsfornyelse og investeringer betyr i praksis presenteres. Planlegging for og bruk av lokale masser i prosjekter, betydningen av gravefrie metoder for CO2-utslipp og hvordan stille gode miljøkrav, er noen stikkord. Kontroll og kvalitetssikring av va-anlegg er neste hovedtema. Vi får eksempler og erfaringer fra flere kommuner på hvordan de utfører sine kontrollvirksomhet, og erfaringer fra operatører som gjør sluttkontroll på nyanlegg.

De store utfordringene på avløpsområdet gjør at vi også på dag to har en egen parallell dedikert til avløpstemaer. Disse gjøres så konkrete som mulig, slik at man skal stå best mulig rustet til å ta fått på det kommende arbeidet. Planleggingsprosess og datainnhenting, søknad om utslippstillatelse, erfaringer med anskaffelse av nye anlegg, vurdering av klimagasser inn i prosjektene, energi, driftserfaringer ved skifte av renseprosesser og vurdering av avløpsslam og rejektvann, er tema som tas opp.

Programmet vil presenteres i sin helhet før jul. Påmelding åpnes 15. desember. 

Sted: Thon Hotel Oslo Airport
Tid: Torsdag 16. og fredag 17. mars

Velkommen!

Relaterte nyhetssaker

Fagtreff: Det grønne skiftet i VA-prosjekter

Fagtreff: Det grønne skiftet i VA-prosjekter

Vann- og avløpsbransjen har et samlet klimafotavtrykk på ca. 540 000 tonn CO2 ekv. i 2021 (ref. bedreVANN 2021). Den største andelen av dette kommer fra ledningsfornyelse og investeringer. For å redusere karbonavtrykket i VA-prosjekter må bransjen jobbe aktivt med å...

les mer
VAnnforsk-webinar om forslag til nytt avløpsdirektiv

VAnnforsk-webinar om forslag til nytt avløpsdirektiv

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie i 2023. Forslag til nytt avløpsdirektiv er tema på første webinar den 13. januar. Webinarene foregår på TEAMS annenhver fredag kl. 10-11. Det er ingen påmelding, bare å koble seg på. Se lenke og mer informasjon på VAnnforsk sin...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. 4 av 6 paralleller kan også følges digitalt. Program og påmelding finner du her.  Dag 1 - 16. mars Fagtreffet gjennomføres med tre paralleller per dag. På...

les mer
Vannberedskaps-konferansen 2023

Vannberedskaps-konferansen 2023

Norsk Vann, i samarbeid med fag- og forskningsmiljøet knyttet til beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet, inviterer til Vannberedskapskonferansen 2023 på Hamar 9. - 10. mai. Konferansen vil ta for seg aktuelle problemstillinger og utfordringer innen...

les mer