6255 3030 post@norskvann.no

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

2. des, 2022 | Arrangement

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. Fagtreffet kan også følges digitalt. Sett av dagene i kalenderen allerede nå.

Fagtreffet gjennomføres tradisjonen tro med flere paralleller for å gi plass til mye spennende innhold. Nytt av året er at utstillerne som dere tidligere møtte på årskonferansen, nå er flyttet til fagtreffet. Vi gleder oss til å igjen kunne møtes fysisk og gjøre disse dagene til en viktig arena for å bygge nettverk i bransjen.

Gode erfaringer med å vise Norsk Vanns arrangementer digitalt, gjør at vi fortsetter med dette for å nå ut til de som ikke har mulighet til å delta, eller av ulike grunner ønsker å følge fagtreffet fra egen arbeidsplass.

Forslag til nytt avløpsdirektiv kan gi store endringer og behov for nye investeringer. Dette utfordrer hele bransjen. På dag 1 blir konsekvenser av forslag til nytt avløpsdirektiv grundig gjennomgått og diskutert. Deretter ser vi på hvordan vi kan jobbe smartere sammen for å møte disse utfordringene, både knyttet til dialogen mellom leverandør og anleggseier, og samarbeid mellom kommunene.

Parallellen om vannbehandling tar for seg ny kunnskap om hygieniske barrierer på norske vannbehandlingsanlegg. Stikkord er mikrobiologiske analysemetoder for å vurdere hygieniske barrierer, virusfjerning ved koagulering-filtrering, optimal drift av koaguleringsanlegg og presentasjon av driftserfaring fra ulike anlegg. Neste tema for dagen er håndtering av returstrømmer og vannverkslam fra koaguleringsanlegg. Hvordan kan dette løses på best mulig måte? Ulike erfaringer og eksempler presenteres, inkludert hvordan man arbeider med utfordringene knyttet til vannverkslam i Sverige.

På kvelden håper vi så mange som mulig blir med oss på middagen for å friske opp gamle bekjentskaper og knytte nye.

Når vi tar fatt igjen på dag to, er ledningsnett i fokus. Gode eksempler på hva «det grønne skiftet» ved ledningsfornyelse og investeringer betyr i praksis presenteres. Planlegging for og bruk av lokale masser i prosjekter, betydningen av gravefrie metoder for CO2-utslipp og hvordan stille gode miljøkrav, er noen stikkord. Kontroll og kvalitetssikring av va-anlegg er neste hovedtema. Vi får eksempler og erfaringer fra flere kommuner på hvordan de utfører sine kontrollvirksomhet, og erfaringer fra operatører som gjør sluttkontroll på nyanlegg.

De store utfordringene på avløpsområdet gjør at vi også på dag to har en egen parallell dedikert til avløpstemaer. Disse gjøres så konkrete som mulig, slik at man skal stå best mulig rustet til å ta fått på det kommende arbeidet. Planleggingsprosess og datainnhenting, søknad om utslippstillatelse, erfaringer med anskaffelse av nye anlegg, vurdering av klimagasser inn i prosjektene, energi, driftserfaringer ved skifte av renseprosesser og vurdering av avløpsslam og rejektvann, er tema som tas opp.

Programmet vil presenteres i sin helhet før jul. Påmelding åpnes 15. desember. 

Sted: Thon Hotel Oslo Airport
Tid: Torsdag 16. og fredag 17. mars

Velkommen!

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

NORDIWA vannforsyning arrangeres i København 18. – 20. september. Program for konferansen er nå lagt ut. Meld deg på innen 30. juni for «Early bird» pris. DANVA, FIWA, Norsk Vann, Samorka og Svenskt Vatten inviterer til Nordisk drikkevannskonferanse, NORDIWA, i...

les mer
Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse arrangeres 31. oktober i Oslo. I år er temaene effektiv og fremtidsrettet fornyelse av vanninfrastruktur og innovative løsninger for å møte nye krav på avløpsområdet. Har du forslag til prosjekter som bør presenteres på konferansen,...

les mer
Ledningsnett som tema på fagtreff

Ledningsnett som tema på fagtreff

Norsk Vann inviterer til fagtreff 14.-15. mars på Gardermoen med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. På parallell B, dag 1 av fagtreffet, er hovedtemaet "Ledningsnett". Vi går inn på ledningsfornyelse, hvor vi blant...

les mer
Digitalisering på årets Fagtreff

Digitalisering på årets Fagtreff

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen 14.-15. mars med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. Påmelding og program finner du her. På parallell B på dag 2 av fagtreffet er hovedtema...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer