6255 3030 post@norskvann.no

Ledige plasser på Beredskapsstudiet for vannbransjen

28. aug, 2021 | Sikkerhet og beredskap

Det er fortsatt ledige plasser ved studiet “Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen”, og fristen for å søke studiet er forlenget til 24. september.

“Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen” er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Vann og Høgskolen i Innlandet, og studiet har høstet gode tilbakemeldinger fra både studentene og de mange fagpersonene som har vært innom som foredragsholdere i studieløpet.

Fra i høst er det studiestart for VA1. Et påbyggingsstudie er også etablert som et fast studietilbud på lik linje med første studieår. Mens førsteåret, VA1, tilbys hvert år, vil VA2 gå annethvert år.

Søk studiet her.

Les mer om studiet her.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for en viss fleksibilitet.  Avtaler...

les mer
Hva kan vi lære av Askøy-hendelsen?

Hva kan vi lære av Askøy-hendelsen?

Hvilke organisatoriske og politiske forhold hadde betydning for, og ledet frem til Askøy-hendelsen? Hva er de viktigste lærdommene fra hendelsen for ledere i bransjen og politikere? Norsk Vann inviterte, i samarbeid med Høgskolen Innlandet og VA-yngre, til en nasjonal...

les mer