6255 3030 post@norskvann.no

Studiestart for 31 nye vannberedskapsstudenter

29. sep, 2023 | Sikkerhet og beredskap, Utdanning

Torsdag og fredag denne uken er det oppstartsamling for de 31 nye studentene på «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen». 

-Dere er en verdifull gjeng – både for virksomheten dere kommer fra, for kommunen og ikke minst for innbyggerne deres, som kan være enda tryggere på at leveringssikkerhet og kvalitet på vanntjenestene blir ivaretatt og styrket, sa Kjetil Furuberg, avdelingsleder vanntjenester i Norsk Vann, til studentene under gårsdagens studiestart. 

Den formelle åpningen sto direktør i Norsk Vann, Ragnhild Aalstad, for. Med bakgrunn blant annet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, er hun opptatt av problemstillingene knyttet til beredskap som vannbransjen står overfor. 

-Dere ivaretar samfunnskritisk infrastruktur og tjenester som har avgjørende betydning for at samfunnet vårt i det hele tatt fungerer. Likevel er rent vann noe de fleste av oss tar for gitt, og dermed er det en viss fare for at risiko og sårbarhet knyttet til vanntjenestene ikke gis nødvendig oppmerksomhet, sa Aalstad. 

Krevende utfordringer

-Klimaendringene, med hyppigere og kraftigere ekstremvær, påvirker risiko og skaper nye sårbarheter for oss. Etterdønninger etter pandemi og endringer i sikkerhetspolitiske forhold, påvirker leveransene av rensekjemikalier, tekniske komponenter og andre varer vi er avhengige av. Vi må i større grad forholde oss til fare for sabotasje, terror og andre tilsiktede handlinger, samtidig som vi sliter med store etterslep i nødvendige investeringer i anlegg og ledningsnett. 

-Alt dette gjør at vi må forsterke arbeidet med å kartlegge risiko og analysere sårbarheter, bygge beredskap og ikke minst styrke evnen til å håndtere hendelser som ikke lar seg forebygge, påpekte hun. 

Beredskapsprinsippene

Hun viste også til de sentrale prinsippene for beredskap – ansvar, nærhet, likhet og samvirke.

-Ansvarsprinsippet betyr at den som har ansvaret for et området i det daglige også skal ha ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser på området. Nærhetsprinsippet betyr at en krise skal løses på lavest mulig nivå, det vil si der den oppstår og av de folkene som har kunnskapen og kompetansen til raskt å kunne begrense skadeomfanget. Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man opererer med under kriser i utgangspunktet skal være mest mulig lik den organisasjon man har til daglig.

-Disse prinsippene tilsier at kunnskap og kompetanse om beredskap og håndtering av kriser må spres ut i organisasjonen, slik nettopp dette studiet tar sikte på. 

-I tillegg har vi samvirkeprinsippet, som betyr at myndigheter, virksomheter eller etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. Dette er også noe jeg vet dere vil jobbe mye med underveis i studieløpet, sa Aalstad. 

Landsdekkende deltakelse 

Det så lenge mørkt ut om vi i det hele tatt ville få nok studenter til å starte opp årets kull, men en god sluttspurt ga heldigvis uttelling. Med 31 studenter er det økonomiske grunnlaget for å gjennomføre utdanningen, som skjer i et samarbeid mellom Norsk Vann og Høgskolen i Innlandet, på plass. 

Nær sagt alle landsdeler er representert i årets studentkull. Trondheim kommune har med hele 8 deltakere, både fra vann- og avløpsetaten og bydrift, og sier det vil styrke kommunens totale beredskapskompetanse og evne til å samarbeide om ROS, beredskapsplanlegging og krisehåndtering. 

Øvrige deltakere kommer fra Harstad kommune, Nordreisa kommune, Bodø kommune, Frøya kommune (3), Molde kommune, Ålesund kommune, Vindafjord kommune, Karmøy kommune, Bergen kommune, Marker kommune, Drammen kommune (2), Nordre Follo kommune, Oslo kommune, Kristiansand kommune (2), Lillesand kommune og Gjerdrum kommune. 

I tillegg er to deltakere med fra Norges største nettselskap, Elvia. At kraftbransjen er representert er nytt av året, og kan bli veldig nyttig. Det er mange berøringspunkter og likheter mellom de to bransjene, og dette kan gi en fin tilleggsdimensjon i studiet. 

Vi ønsker alle studentene lykke til! 

Les mer om utdanningen Norsk Vann og Høgskolen i Innlandet samarbeider om å skreddersy og tilby vannbransjen

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie utover våren. Fredag 9. februar er temaet «bransjens behov for utdanning og kompetanse», og du får høre om OsloMet sin nye masterutdanning og FoU-prosjekter. Fredagen etter, den 16. februar, er temaet «Muligheter med nytt...

les mer