6255 3030 post@norskvann.no

Beredskapsstudiet trenger flere søkere

27. jul, 2023 | Sikkerhet og beredskap, Utdanning

Søknadsfristen for å melde seg på studiet Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen er 15. august. Slik det ser ut nå i slutten av juli mangler vi ennå noen søkere for å ha grunnlag til å kunne sette igang studiet for 2023/24. 

Det skreddersydde og studiepoenggivende utdanningstilbudet er et samarbeid mellom Norsk Vann og Høgskolen i Innlandet, og det kreves 20 studenter for å få økonomien rundt oppdragsstudiet til å gå i hop.

-Vi vet at behovet og interessen for kompetanseheving innen beredskap og krisehåndtering er stort i vår bransje. Vi håper derfor at kommuner, IKSer og foretak, samt andre organisasjoner med interesser knyttet til vannforsyning og beredskap, støtter opp om utdanningen og sender kandidater, slik at vi kan starte opp med et nytt kull også i år, sier Kjetil Furuberg i Norsk Vann.

Formålet med studiet er å bidra til at vannverk, avløpsselskap og de kommunale vann- og avløpsvirksomhetene over hele landet står best mulig rustet til å håndtere større uforutsette hendelser. Som forvaltere av samfunnskritisk infrastruktur og vårt viktigste næringsmiddel har vannbransjen et stort ansvar for å sikre at befolkningen får levert godt og nok drikkevann til enhver tid.

Studiet er samlingsbasert og tilrettelagt for å kunne gjennomføres ved siden av full jobb.

-Vi er optimister og tror vi greier å samle nok søkere også i år, sier Kjetil Furuberg i Norsk Vann. Men da trenger vi all den hjelp vi kan få til å spre informasjon og motivere søkere.

Her kan du lese mer om utdanningen og finne lenker til høgskolens søknadsweb
Kontakt oss

Har du spørsmål om utdanningen er du velkommen til å ta kontakt med oss:

Kjetil Furuberg, tlf: 915 35 005

Frode Skår: 991 27 175

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie utover våren. Fredag 9. februar er temaet «bransjens behov for utdanning og kompetanse», og du får høre om OsloMet sin nye masterutdanning og FoU-prosjekter. Fredagen etter, den 16. februar, er temaet «Muligheter med nytt...

les mer