6255 3030 post@norskvann.no

Fagtreff: Nytt regelverk innen vannforsyning settes på agendaen 

2. feb, 2024 | Arrangement, Vann, Vannbehandling

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen 14. og 15. mars med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. På dag 1 er regelverksutvikling, vannbransjens erfaring fra «Hans» og nye fagrapporter fra Norsk Vann tema i parallell A. 

Ny versjon av EUs drikkevannsdirektivet ble vedtatt i 2020. Nødvendige endringer i drikkevannsforskriften ble sendt på høring i 2022. Innspillene fra høringsrunden er nå bearbeidet, og forslag til tekst for revidert drikkevannsforskrift er oversendt fra Mattilsynet til Helse og omsorgsdepartementet (HOD). Hvilke endringer foreslås? Hva medfører dette i praksis? 

Her kan du se detaljert program og melde deg på årets fagtreff 

På fagtreffet vil Stig Atle Vange fra HOD orientere om det pågående regelverksutviklingsarbeidet og andre kommende føringer for bransjen som er under arbeid. Revidering av de norske målene for Protokoll for vann og helse er et av områdene det arbeides med. 

Mattilsynet vil gå nærmere inn på endringer i drikkevannsforskriften og viktige forhold som har betydning for kommunene/vannverkene. I tillegg får vi en gjennomgang av Mattilsynets fokus i 2024 – hva vektlegges i tilsyn og dialog med vannforsyningene?

Erfaringer fra «Hans»

Ekstremværet Hans ga viktige erfaringer. Vi benytter derfor god tid på lærdom fra fjorårets hendelser med fokus på samhandling og koordinering mellom kommunene og mellom de ulike nivåene i beredskapsorganisasjonene, ivaretagelse av vann og avløp, og råd til vannbransjen knyttet til ROS analyser og beredskapsforberedelser. Vi ser også nærmere på bruk av kokeanbefalinger og erfaring med vannbehandling ved endret råvann 

Parallellen avsluttes med informasjon fra nyere Norsk Vann rapporter/prosjekter innen vannforsyning.

Flere paralleller og sosialt treffpunkt 

Fagtreffet gjennomføres tradisjonen tro med flere paralleller for å gi plass til mye spennende innhold. Vi gleder oss til å møtes og gjøre disse dagene til en viktig arena for å bygge nettverk i bransjen. På kvelden håper vi så mange som mulig blir med oss på middagen for å friske opp gamle bekjentskaper og knytte nye. 

Gode erfaringer med å vise Norsk Vanns arrangementer digitalt, gjør at vi fortsetter med dette for å nå ut til de som ikke har mulighet til å delta, eller av ulike grunner ønsker å følge fagtreffet fra egen arbeidsplass.   

Gleder oss til å møte dere på fagtreff. Velkommen! 

Her kan du se detaljert program og melde deg på årets fagtreff 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Siste frist for fysisk deltakelse på Fagtreff!

Siste frist for fysisk deltakelse på Fagtreff!

Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen 14.-15. mars begynner å fylles opp. Har du tenkt å delta fysisk på Gardermoen begynner det å haste - fristen går ut tirsdag 27. februar. Husk også å bestille hotellrom snarest da det er få rom igjen. Påmelding, hotellbooking og...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer
Nytt nettverk – membranforum

Nytt nettverk – membranforum

Membranforum skal være et møtested for utveksling og formidling av erfaringer og kunnskap om drift av membrananlegg for drikkevannsbehandling. Foto: Levanger kommune Forumet er digitalt og det er planlagt fire møter i 2024. Første møte finner sted allerede 14....

les mer
Ledningsnett som tema på fagtreff

Ledningsnett som tema på fagtreff

Norsk Vann inviterer til fagtreff 14.-15. mars på Gardermoen med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. På parallell B, dag 1 av fagtreffet, er hovedtemaet "Ledningsnett". Vi går inn på ledningsfornyelse, hvor vi blant...

les mer
Digitalisering på årets Fagtreff

Digitalisering på årets Fagtreff

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen 14.-15. mars med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. Påmelding og program finner du her. På parallell B på dag 2 av fagtreffet er hovedtema...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer