6255 3030 post@norskvann.no

Inviterer til markedsdialog om fremtidens renseanlegg

6. feb, 2024 | Avløp, Innovasjon, Renseanlegg

22 kommuner i Oslofjordens nedbørsfelt har startet et samarbeid om hvordan de best kan løse utfordringene knyttet til nye rensekrav for avløpsrenseanlegg. Nå inviterer de markedet til dialog om avdekkede behov. 

Målet for samarbeidsprosjektet er å finne frem til robuste, bærekraftige og fremtidsrettede løsninger, og få gjennomført anskaffelser. Med seg på laget i prosessen kalt «Fremtidens renseanlegg» har kommunene Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og Norsk Vann. 

Kommunene har det til felles at de skal etablere nye renseanlegg eller oppgradere eksisterende anlegg for å imøtekomme gjeldende og fremtidige krav om sekundær-, tertiær- og kvartærrensing. Til sammen eier kommunene i samarbeidsprosjektet 72 renseanlegg av varierende størrelse, fra under 1000 personekvivalenter (pe) til 215 000 pe. 

Tidskritisk for Oslofjorden

Selv om de forskjellige kommunene har ulikt tidsperspektiv for når nye renseanlegg skal være operative, har de likevel ikke tid å miste. Miljøtilstanden i Oslofjorden tilsier at tiltak må på plass så raskt som mulig. 

Kommunene i prosjektet håper samarbeidet og felles dialog med markedet både skal føre til bedre løsninger og mer effektive prosesser frem mot ferdige anlegg. 

Dialog med markedsaktører og kunnskapsmiljøer

Kommunene, LUP og Norsk Vann inviterer til markedsdialog den 6. mars kl 10 – 15 på Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27 på Majorstua i Oslo. 

Les hele invitasjonen her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer
VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie utover våren. Fredag 9. februar er temaet «bransjens behov for utdanning og kompetanse», og du får høre om OsloMet sin nye masterutdanning og FoU-prosjekter. Fredagen etter, den 16. februar, er temaet «Muligheter med nytt...

les mer
Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt. Søknadsfristen er 4. februar 2024. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det behov for å redusere nitrogentilførslene så raskt som...

les mer