6255 3030 post@norskvann.no

Inviterer til markedsdialog om fremtidens renseanlegg

6. feb, 2024 | Avløp, Innovasjon, Renseanlegg

22 kommuner i Oslofjordens nedbørsfelt har startet et samarbeid om hvordan de best kan løse utfordringene knyttet til nye rensekrav for avløpsrenseanlegg. Nå inviterer de markedet til dialog om avdekkede behov. 

Målet for samarbeidsprosjektet er å finne frem til robuste, bærekraftige og fremtidsrettede løsninger, og få gjennomført anskaffelser. Med seg på laget i prosessen kalt «Fremtidens renseanlegg» har kommunene Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og Norsk Vann. 

Kommunene har det til felles at de skal etablere nye renseanlegg eller oppgradere eksisterende anlegg for å imøtekomme gjeldende og fremtidige krav om sekundær-, tertiær- og kvartærrensing. Til sammen eier kommunene i samarbeidsprosjektet 72 renseanlegg av varierende størrelse, fra under 1000 personekvivalenter (pe) til 215 000 pe. 

Tidskritisk for Oslofjorden

Selv om de forskjellige kommunene har ulikt tidsperspektiv for når nye renseanlegg skal være operative, har de likevel ikke tid å miste. Miljøtilstanden i Oslofjorden tilsier at tiltak må på plass så raskt som mulig. 

Kommunene i prosjektet håper samarbeidet og felles dialog med markedet både skal føre til bedre løsninger og mer effektive prosesser frem mot ferdige anlegg. 

Dialog med markedsaktører og kunnskapsmiljøer

Kommunene, LUP og Norsk Vann inviterer til markedsdialog den 6. mars kl 10 – 15 på Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27 på Majorstua i Oslo. 

Les hele invitasjonen her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Åpning av Vannsenteret

Åpning av Vannsenteret

Store deler av vannbransjen med representanter fra kommuner og selskap, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri, samt politisk ledelse og representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet gjestet Ås mandag 17. juni for offisiell åpning av Nasjonalt senter for...

les mer
Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer
Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer