6255 3030 post@norskvann.no

Inviterer til markedsdialog om fremtidens renseanlegg

6. feb, 2024 | Avløp, Innovasjon, Renseanlegg

22 kommuner i Oslofjordens nedbørsfelt har startet et samarbeid om hvordan de best kan løse utfordringene knyttet til nye rensekrav for avløpsrenseanlegg. Nå inviterer de markedet til dialog om avdekkede behov. 

Målet for samarbeidsprosjektet er å finne frem til robuste, bærekraftige og fremtidsrettede løsninger, og få gjennomført anskaffelser. Med seg på laget i prosessen kalt «Fremtidens renseanlegg» har kommunene Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og Norsk Vann. 

Kommunene har det til felles at de skal etablere nye renseanlegg eller oppgradere eksisterende anlegg for å imøtekomme gjeldende og fremtidige krav om sekundær-, tertiær- og kvartærrensing. Til sammen eier kommunene i samarbeidsprosjektet 72 renseanlegg av varierende størrelse, fra under 1000 personekvivalenter (pe) til 215 000 pe. 

Tidskritisk for Oslofjorden

Selv om de forskjellige kommunene har ulikt tidsperspektiv for når nye renseanlegg skal være operative, har de likevel ikke tid å miste. Miljøtilstanden i Oslofjorden tilsier at tiltak må på plass så raskt som mulig. 

Kommunene i prosjektet håper samarbeidet og felles dialog med markedet både skal føre til bedre løsninger og mer effektive prosesser frem mot ferdige anlegg. 

Dialog med markedsaktører og kunnskapsmiljøer

Kommunene, LUP og Norsk Vann inviterer til markedsdialog den 6. mars kl 10 – 15 på Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27 på Majorstua i Oslo. 

Les hele invitasjonen her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse arrangeres 31. oktober i Oslo. I år er temaene effektiv og fremtidsrettet fornyelse av vanninfrastruktur og innovative løsninger for å møte nye krav på avløpsområdet. Har du forslag til prosjekter som bør presenteres på konferansen,...

les mer
Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer
Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer