6255 3030 post@norskvann.no

Inviterer til markedsdialog om fremtidens renseanlegg

6. feb, 2024 | Avløp, Innovasjon, Renseanlegg

22 kommuner i Oslofjordens nedbørsfelt har startet et samarbeid om hvordan de best kan løse utfordringene knyttet til nye rensekrav for avløpsrenseanlegg. Nå inviterer de markedet til dialog om avdekkede behov. 

Målet for samarbeidsprosjektet er å finne frem til robuste, bærekraftige og fremtidsrettede løsninger, og få gjennomført anskaffelser. Med seg på laget i prosessen kalt «Fremtidens renseanlegg» har kommunene Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og Norsk Vann. 

Kommunene har det til felles at de skal etablere nye renseanlegg eller oppgradere eksisterende anlegg for å imøtekomme gjeldende og fremtidige krav om sekundær-, tertiær- og kvartærrensing. Til sammen eier kommunene i samarbeidsprosjektet 72 renseanlegg av varierende størrelse, fra under 1000 personekvivalenter (pe) til 215 000 pe. 

Tidskritisk for Oslofjorden

Selv om de forskjellige kommunene har ulikt tidsperspektiv for når nye renseanlegg skal være operative, har de likevel ikke tid å miste. Miljøtilstanden i Oslofjorden tilsier at tiltak må på plass så raskt som mulig. 

Kommunene i prosjektet håper samarbeidet og felles dialog med markedet både skal føre til bedre løsninger og mer effektive prosesser frem mot ferdige anlegg. 

Dialog med markedsaktører og kunnskapsmiljøer

Kommunene, LUP og Norsk Vann inviterer til markedsdialog den 6. mars kl 10 – 15 på Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27 på Majorstua i Oslo. 

Les hele invitasjonen her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer
-Den negative utviklingen i Oslofjorden kan snus

-Den negative utviklingen i Oslofjorden kan snus

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen er optimistisk med tanke på å snu utviklingen i Oslofjorden, men forutsetter at alle kommunene i nedbørsfeltet gjør sin del av jobben. Rett før jul sendte Klima- og miljødepartementet brev til de 118 kommunene i...

les mer
Viktig samarbeid om slambehandling

Viktig samarbeid om slambehandling

13 kommuner rundt Oslofjorden har deltatt i et samarbeid i regi av LUP og Norsk Vann der målet har vært å finne felles løsninger for fremtidig slambehandling. Tirsdag 12. desember ble rapporten fra prosjektet sluppet.  Kommunene rundt Oslofjorden står foran en tøff...

les mer
Første styremøte på Vannsenteret

Første styremøte på Vannsenteret

Styret i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur har hatt sitt første møte på det snart ferdige Vannsenteret. Samme dag fikk senteret brukstillatelse, og kan nå tas i bruk. – En viktig milepæl, sier styreleder Sigurd Grande i Vannsenteret. Foto og tekst: Jørn Søderholm...

les mer
Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Det går for sakte med å redde Oslofjorden, heter det i Miljødirektoratets rapport som ble overrakt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen tirsdag.  Av: Arne Haarr, avløpsekspert, Norsk Vann(Kronikken ble først publisert i Kommunal Rapport 22. november 2023)...

les mer