6255 3030 post@norskvann.no

Bli med i bedreVANN 2022

23. nov, 2021 | bedreVANN

Vil du være med i benchmarkingen bedreVANN? Påmeldingsfrist for nye kommuner og selskaper er 15. desember 2021.

Norsk Vanns benchmarkingssystem bedreVANN begynte i 1998 og har utviklet seg gradvis siden den gang, i tråd med brukernes behov og bestillinger. bedreVANN er brukerstyrt og det betales en deltakeravgift for å drifte systemet. Det har vært en gradvis økning i antall deltakere fra 15 ved oppstarten til 76 kommuner i 2021. Fra 2014 har også mange interkommunale selskaper deltatt med egen løsning for anlegg.

bedreVANN har 3 nivåer for innrapportering hos kommunene. Det er valgfritt hvilket nivå din kommune deltar på. På nivå 1 hentes det meste fra de statlige systemene til SSB, Mattilsynet og Miljødirektoratet. På nivå 2 rapporterer kommunene inn egne data til bedreVANN på energi og investeringsbehov. På nivå 3 er det innrapportering på anleggsnivå, nivå 1 og 2 er på kommunenivå, og her deltar i dagde interkommunale selskapene og 7 større kommuner.

Deltakeravgiften faktureres en gang i året, i mai måned ut fra hvilket innrapporteringsnivå som velges sett opp mot størrelsen på kommunen etter innbyggertall. Deltakeravgiften går til å dekke drift og utvikling av systemet, analysere dataene, utgi rapporter, gjennomføre møter og administrative kostnader. 

Vi arrangerer oppstartsmøte for neste års innrapportering 25. januar på Teams. Er du nysgjerrig på bedreVANN? Ta kontakt.

Thomas Langeland Jørgensen

Ta kontakt på e-post thomas.langeland.jorgensen@norskvann.no eller mobil 950 49 728 om du vil være med som ny deltager.

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

bedreVANN 2022

bedreVANN 2022

Den helt ferske bedreVANN-rapporten for 2022 er nå publisert. Den viser at det er betydelig forskjeller på vann- og avløpstjenestene for store, mellomstore og små kommuner i Norge. Hele bedreVANN-rapporten kan du laste ned her. Vannforsyning På vannforsyning er...

les mer
Oppstartsmøte for bedreVANN gjennomført

Oppstartsmøte for bedreVANN gjennomført

Tirsdag 25. januar ble oppstartsmøte for innrapportering til bedreVANN avholdt. Alle presentasjonene samt opptak fra møtet finner du på bedrevann.no (se langt nede på siden til høyre, under «Presentasjoner fra brukermøte»). Endelig frist for påmelding er 1. februar....

les mer