6255 3030 post@norskvann.no

Har din virksomhet nok elektrokompetanse?

22. sep, 2023 | Kurs, Utdanning

Trygg og effektiv drift av de elektriske anleggene og komponentene knyttet til vann- og avløpsinfrastrukturen er av stor betydning for leveringssikkerheten. Da kan det være en klok investering å sørge for at driftsoperatørene har nødvendig kompetanse.

Driftsoperatører med dokumentert elektrokompetanse handler ikke bare om å overholde forskrifter og regelverk. Det er også en investering i sikkerheten til folkene dine. I tillegg er det et spørsmål om ha beredskap som sikrer pålitelig drift.

Leders ansvar

Som leder eller driftsleder har du, som del av bedriftens internkontrollsystem, et særlig ansvar for å påse at elektriske anlegg og bruken av disse til enhver tid tilfredsstiller gjeldende bestemmelser. Blant annet plikter du å sørge for at kun sakkyndig/instruert personell har tilgang til elektroanlegg, samt sørge for en opplæringsplan som omfatter vedlikehold av kunnskap, påfyll av ny kunnskap og de årlige lovpålagte kursene.

Norsk Vann tilbyr to kurs som kan være relevante dersom du er usikker på om du besitter nok elektrokompetanse i din virksomhet. 

Elektro for ikke-elektrikere

Elektro for ikke-elektrikere er utviklet for å gi driftspersonell en grunnleggende innføring i elektrofaget. Kurset gir nødvendig bakgrunnskunnskap for å forstå og håndtere elektriske anlegg på en trygg måte. Her vektlegges blant annet bevisstgjøring rundt egen kompetanse, risiko knyttet til elektrisk arbeid, begrensninger, bruk av sikkerhetsutstyr og riktig verktøy. Kurset går over to dager og krever ingen forkunnskaper. 

Kombinert med teoretisk og praktisk opplæring i stedlige instrukser som gjelder for ditt anlegg kan kurset kvalifisere driftsoperatøren til betegnelsen «instruert personell», og som dermed kan utføre nærmere definerte driftsoppgaver på elektriske installasjoner. 

Elektrofagbevis for driftsoperatører

Elektrofagbevis for driftsoperatører er en teoretisk faglig påbygning myntet på personell som i sitt daglige arbeid betjener eller vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår, og der bedriften ikke innehar formell elektrokompetanse blant egne ansatte.

2-dagerskurset er basert på Elektro for ikke-elektrikere og at deltakerne i tillegg har relevant fagbrev der noe elektrofag inngår. 

Bestått kurs og dokumentert fagbrev (fra ikke-elektrofag) kvalifiserer til driftsoperatør med elektrofagbevis.

Kurset beskriver ulykker i elektriske anlegg, eiers ansvar, sikkerhetsfilosofi, bruk av måleinstrumenter, type arbeidsoppgaver og plikter. Kurset omhandler også hvem som kan gjøre hva i elektriske anlegg, og gjennomgår ansvarshavende sine plikter. Det er i tillegg en bolk med praktiske øvelser og sannsynligvis en befaring på en pumpestasjon e.l.

Informasjon og påmelding

Norsk Vann arrangerer disse kursene med jevne mellomrom, og første sjanse er i november. 

  • 8. og 9. november arrangeres Elektro for ikke-elektrikere
  • 28. og 29. november arrangeres Elektrofagbevis for driftsoperatører

Norsk Vann benytter gode kurslokaler knyttet til elektrofagutdanningene ved Ringsaker videregående skole i Brumunddal. 

Fingre jobber med elektronikk
Kontaktperson:

Fred Ivar Aasand
rådgiver

Tlf.: 991 01 516

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

10 år med traineeVANN!

10 år med traineeVANN!

Vi kan trygt slå fast at traineeVANN har vært en suksess, både for kandidatene som har fått en fantastisk start på karrierene sine, for bedriftene som har vært med i ordningen og for vannbransjen som helhet. Torsdag 23. november var det duket for opptak til det 10....

les mer
Norsk Vanns kurstilbud

Norsk Vanns kurstilbud

Norsk Vann tilbyr ulike kurs utover høsten og vinteren. Her får du en oppsummering av hva vi kan tilby:Kurs i nitrogenfjerning – e-læringskursSkal vi nå målene om god tilstand i vannforekomster som er sensitive for nitrogen, er det stort behov for kunnskap om...

les mer
Kurs i nitrogenfjerning – e-læringskurs

Kurs i nitrogenfjerning – e-læringskurs

Skal vi nå målene om god tilstand i vannforekomster som er sensitive for nitrogen, er det stort behov for kunnskap om nitrogenfjerning. Norsk Vann tilbyr nå kurs i nitrogenfjerning, som e-læringskurs. Det er det vi kaller et “løpende” kurs som er digitalt, hvor du kan...

les mer
Høstens kurs og konferanser

Høstens kurs og konferanser

Norsk Vann arrangerer ulike kurs og konferanser i løpet av høsten, og her får du en liten oppsummering av hva vi kan tilby den nærmeste tiden.Kurs i vann- og avløpsrett – Oslo 3.-5. oktoberVi erfarer at mange benytter vår juridiske nettside va-jus.no for å finne svar...

les mer
Prestisjepris til professor Ødegaard

Prestisjepris til professor Ødegaard

Professor Hallvard Ødegaard har blitt tildelt den høyt aktede William Dunbar Medal, som anerkjenner eksepsjonelle bidrag i anvendt teknisk utvikling innen vannsektoren. Det er Den Europeiske Vannforeningen (EWA) som står for tildelingen.  Mange i norsk vannbransje vil...

les mer
Kurs i NoDig metoder – 1. og 2. november i Bergen

Kurs i NoDig metoder – 1. og 2. november i Bergen

Er du interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering, NoDig? Norsk Vann tilbyr, i samarbeid med SSTT, NoDig-metode kurs. Kurset er særlig rettet mot ledningseieren og rådgivere. Målet med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk...

les mer