6255 3030 post@norskvann.no

Har din virksomhet nok elektrokompetanse?

22. sep, 2023 | Kurs, Utdanning

Trygg og effektiv drift av de elektriske anleggene og komponentene knyttet til vann- og avløpsinfrastrukturen er av stor betydning for leveringssikkerheten. Da kan det være en klok investering å sørge for at driftsoperatørene har nødvendig kompetanse.

Driftsoperatører med dokumentert elektrokompetanse handler ikke bare om å overholde forskrifter og regelverk. Det er også en investering i sikkerheten til folkene dine. I tillegg er det et spørsmål om ha beredskap som sikrer pålitelig drift.

Leders ansvar

Som leder eller driftsleder har du, som del av bedriftens internkontrollsystem, et særlig ansvar for å påse at elektriske anlegg og bruken av disse til enhver tid tilfredsstiller gjeldende bestemmelser. Blant annet plikter du å sørge for at kun sakkyndig/instruert personell har tilgang til elektroanlegg, samt sørge for en opplæringsplan som omfatter vedlikehold av kunnskap, påfyll av ny kunnskap og de årlige lovpålagte kursene.

Norsk Vann tilbyr to kurs som kan være relevante dersom du er usikker på om du besitter nok elektrokompetanse i din virksomhet. 

Elektro for ikke-elektrikere

Elektro for ikke-elektrikere er utviklet for å gi driftspersonell en grunnleggende innføring i elektrofaget. Kurset gir nødvendig bakgrunnskunnskap for å forstå og håndtere elektriske anlegg på en trygg måte. Her vektlegges blant annet bevisstgjøring rundt egen kompetanse, risiko knyttet til elektrisk arbeid, begrensninger, bruk av sikkerhetsutstyr og riktig verktøy. Kurset går over to dager og krever ingen forkunnskaper. 

Kombinert med teoretisk og praktisk opplæring i stedlige instrukser som gjelder for ditt anlegg kan kurset kvalifisere driftsoperatøren til betegnelsen «instruert personell», og som dermed kan utføre nærmere definerte driftsoppgaver på elektriske installasjoner. 

Elektrofagbevis for driftsoperatører

Elektrofagbevis for driftsoperatører er en teoretisk faglig påbygning myntet på personell som i sitt daglige arbeid betjener eller vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår, og der bedriften ikke innehar formell elektrokompetanse blant egne ansatte.

2-dagerskurset er basert på Elektro for ikke-elektrikere og at deltakerne i tillegg har relevant fagbrev der noe elektrofag inngår. 

Bestått kurs og dokumentert fagbrev (fra ikke-elektrofag) kvalifiserer til driftsoperatør med elektrofagbevis.

Kurset beskriver ulykker i elektriske anlegg, eiers ansvar, sikkerhetsfilosofi, bruk av måleinstrumenter, type arbeidsoppgaver og plikter. Kurset omhandler også hvem som kan gjøre hva i elektriske anlegg, og gjennomgår ansvarshavende sine plikter. Det er i tillegg en bolk med praktiske øvelser og sannsynligvis en befaring på en pumpestasjon e.l.

Informasjon og påmelding

Norsk Vann arrangerer disse kursene med jevne mellomrom, og første sjanse er i november. 

  • 8. og 9. november arrangeres Elektro for ikke-elektrikere
  • 28. og 29. november arrangeres Elektrofagbevis for driftsoperatører

Norsk Vann benytter gode kurslokaler knyttet til elektrofagutdanningene ved Ringsaker videregående skole i Brumunddal. 

Fingre jobber med elektronikk
Kontaktperson:

Fred Ivar Aasand
rådgiver

Tlf.: 991 01 516

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Kurs i vann- og avløpsrett i Oslo

Kurs i vann- og avløpsrett i Oslo

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen, og jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer
Kurs i vann- og avløpsrett – 29.-31. mai i Tromsø

Kurs i vann- og avløpsrett – 29.-31. mai i Tromsø

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen, og jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer
VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie utover våren. Fredag 9. februar er temaet «bransjens behov for utdanning og kompetanse», og du får høre om OsloMet sin nye masterutdanning og FoU-prosjekter. Fredagen etter, den 16. februar, er temaet «Muligheter med nytt...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer