6255 3030 post@norskvann.no

Viktig gjennomslag for vannbransjen

14. okt, 2021 | Interessesaker, Pressemelding

Norsk Vann har i mange år jobbet for å få på plass lovverk som setter kommunene bedre i stand til å løse utfordringene de har knyttet til vann og avløp, herunder håndtering av overvann. Derfor er det gledelig at den nye regjeringen i sin regjeringsplattform varsler at de vil fremme forslag om en sektorlov for vann.

Bransjen har lenge etterspurt en helhetlig vanntjenestelov som regulerer kommunenes vann- og avløpstjenester til innbyggerne. Det har derfor vært et prioritert område for Norsk Vann å påvirke, ved siden av å få oppmerksomhet rundt det store investeringsbehovet og behovet for å sikre kompetanse til bransjen. 

-Derfor er det svært gledelig å lese den politiske plattformen som ble lagt fram i går. Der sier Regjeringen at de skal bidra med løsninger til kommunenes arbeid med å tette etterslepet på rehabilitering og bygging av vann og avløpsnettet, og at de skal fremme forslag til en egen sektorlov. Det er vi veldig fornøyde med, sier direktør i Norsk Vann, Thomas Breen.

 

-Vi er også glade for at regjeringsplattformen anerkjenner at behovet for klimaforebygging og klimatilpasning blir viktig fremover. Kommuner og selskaper arbeider fortløpende med å tilpasse vann- og avløpstjenestene til den nye klimahverdagen, men det er både kostbart og praktisk utfordrende å tilpasse infrastrukturen til ekstreme nedbørsmengder, flom og tørke, påpeker Breen.

Må bli et godt verktøy

Norsk Vann skal nå jobbe for at detaljeringen i lovarbeidet blir så god som mulig, slik at lovverket blir et godt verktøy for bransjen. 

-Vi skal være en aktiv og konstruktiv partner i innspills- og høringsprosesser, og i andre relevante sammenhenger, lover Breen. Våre medlemmer er nemlig utålmodige for å få dette på plass. 

En lang prosess

Allerede i 2004 laget Norsk Vann en rapport hvor behovet for en egen sektorlov for vann og avløp ble drøftet. I de påfølgende årene har temaet vært gjenstand for debatt i Stortinget i flere sammenhenger, uten at det har ført til konkrete resultater. 

I 2015 laget Norsk Vann en ny rapport som beskrev hvordan en slik lov kunne se ut. Dette året ble også NOU 2015:16 lagt fram som beskriver behovene for avklaringer knyttet til håndtering av overvann. 

De siste to årene har disse temaene vært diskutert i møter med alle de politiske partiene på stortinget. Det ble også i vår fremmet et representantforslag fra SV som berørte dette.

-At en ny regjering nå i sin politiske plattform sier at både klimatilpasning, lovarbeid og bidrag for å få gjort noe med investeringene skal prioriteres er derfor en viktig seier for vannbransjen, avslutter Breen. 

Relaterte nyhetssaker

Stortinget har vedtatt ny kommunelov

Stortinget har vedtatt ny kommunelov

Stortinget behandlet og vedtok ny kommunelov 7. juni. Norsk Vann ble hørt i våre innspill til loven. Norsk Vann har tidligere sendt inn høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov og deltok på høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen under behandling av Prop. 46 L...

les mer
Stiftelsen VA/Miljø-blad opphører

Stiftelsen VA/Miljø-blad opphører

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), Norsk Vann og Stiftelsen VA/Miljø-blad har i lengre tid samarbeidet om å få Stiftelsen VA/Miljø-blad opphevet. Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå godkjent at stiftelsen opphører. Stiftelsen VA/Miljø-blad ble opprettet av NORVAR...

les mer
Fornøyde med vann- og avløpstjenestene

Fornøyde med vann- og avløpstjenestene

I en landsomfattende spørreundersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Norsk Vann er tilbakemeldingen at landets innbyggere er godt fornøyd med vann- og avløpstjenestene kommunene leverer. På spørsmål om "i hvilken grad er du fornøyd med vann- og avløpstjenestene...

les mer