6255 3030 post@norskvann.no

Veiledning for tilsyn og kontroll med drikkevannsbasseng

30. jun, 2023 | Læremateriell, Ledningsnett

Norsk Vann lanserer en ny nettside som ut ifra en praktisk tilnærming beskriver gode tekniske løsninger for drikkevannsbasseng, med sjekklister for tilsyn og kontroll.

Veilederen er basert på beste praksis og skal både være en konkret hjelp til driftspersonell som skal gjennomføre tilsyn og kontroll, og en kilde til kunnskap og økt bevissthet om sikring av drikkevannsbasseng. 

Drikkevannsbassenget er en sårbar del av drikkevannsforsyningen, siden det er trykkløst og rommer store mengder drikkevann klart til distribusjon. Manglende hygienisk sikring av drikkevannsbasseng vil utgjøre en trussel mot både folkehelsen og vår nasjonale sikkerhet, og er noe som må tas på største alvor. Det er svært viktig at vannverkseiere over hele landet har en kultur for å ivareta sikkerheten på flere plan:

  • Fysisk sikring mot inntrengning av personer, dyr og fremmedvann
  • Tilsyn og nødvendige utbedringer av drikkevannsbasseng og dets elementer
  • Sikker drift
Gode tekniske løsninger og råd

Det ligger et stort ansvar i å forsyne landets befolkning med trygt og rent drikkevann! Arbeider du med å prosjektere, vedlikeholde, drifte eller føre tilsyn med drikkevannsbasseng, anbefaler vi vår nye nettside som har en praktisk tilnærming til informasjon om anleggstypen drikkevannsbasseng. 

Drikkevannsbasseng.no beskriver gode tekniske løsninger som ivaretar både hygienisk sikring og HMS. Her finner du råd om hvordan du kan sikre det ytre området, ventilkammeret og drikkevannskammeret, samt beskrivelser av gode løsninger for tak, nedstigningsluker, luftekanaler og overløpsrør. 

Veiledningen er utarbeidet for ulike typer drikkevannsbasseng, deriblant frittstående, nedgravde og fjellsprengte basseng. For hver bassengtype er det utarbeidet en nedlastbar sjekkliste som vannverkseiere kan benytte under tilsyn og videre oppfølging/vedlikehold.

Verktøykasse

Nettsidens råd baserer seg på praktisk erfaring og elementer fra eksisterende Norsk Vann rapporter.  Veiledningen er illustrativ, konkret, lettlest og intuitiv med ønske om å nå ut til driftspersonale og mindre vannvannverkseiere. Lesere som vil fordype seg kan åpne verktøykassa og finner lenker til relevante Norsk Vann rapporter og annen informasjon.

Nettsiden er utviklet i Norsk Vanns prosjektsystem, og innholdet er utarbeidet av rådgiver Norconsult AS i samarbeid med Ancistrus AS. Styringsgruppe for prosjektet har bidratt med gode problembeskrivelser, kvalitetssikring av innhold og tilbakemeldinger på veiledningens utforming og brukeropplevelse. 

Takk til alle som har bidratt i prosjektet!

Kontaktperson:

Astri Fagerhaug
tlf: 930 86 622

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Nettverk for ledningsnett

Nettverk for ledningsnett

Norsk Vann har etablert ulike nettverksgrupper og vi har fått flere ønsker om å starte en nettverksgruppe om temaet ledningsnett. Vi lytter til medlemmene våre og setter i gang et slikt nettverk. Målet med nettverksgruppene til Norsk Vann er å etablere et kontaktnett...

les mer
Fagtreff 2022 vel gjennomført

Fagtreff 2022 vel gjennomført

I tre dager til ende har vannbransjen delt erfaringer og kunnskap med hverandre i regi av Norsk Vanns årlige fagtreff. Programmet har tatt for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må ha kjennskap til og kunne håndtere i tiden som kommer.  En...

les mer
Ny medarbeider i Norsk Vann

Ny medarbeider i Norsk Vann

Vi har gleden av å ønske Elisabeth Lyngstad velkommen som ny medarbeider i Norsk Vann. Hun vil i hovedsak arbeide innenfor avløpsbehandling og transportsystemer for vann og avløp. Elisabeth kommer fra en stilling i COWI, og har 20 års erfaring som rådgiver innen VA...

les mer