6255 3030 post@norskvann.no

Høringssvar til risikovurdering av miljøgifter i avløpsslam

4. jul, 2023 | Høringsuttalelser

Norsk Vann er glad for at Mattilsynet nå prioriterer å bestille en ny, oppdatert risikovurdering for avløpsslam brukt som gjødselvare. Det vil bidra til økt kunnskap og kan bidra til større forutsigbarhet for videre utvikling av løsninger som kan sikre at ressursene i avløpsvann og avløpsslam kan utnyttes også i årene framover, i tråd med høye ambisjoner i den grønne giv og den sirkulære økonomi.

Norsk Vann har gitt høringssvar som kan leses her.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker