6255 3030 post@norskvann.no

Støtte til lokale klimatiltak eller klimatilpasning

3. jan, 2024 | Miljø

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte fra Miljødirektoratet til lokale klimatiltak eller klimatilpasning. Søknadsfristen for begge ordningene er 15. februar.

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Det er satt av 220 millioner kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2024. Les mer om ordningen og hvordan du kan søke her.

Klimasats støtter ikke klimatilpasning. Miljødirektoratet har en egen støtteordning for dette. I forslag til statsbudsjett har regjeringen satt av 6,4 millioner kroner til denne ordningen i 2024. Midlene skal brukes til tiltak som gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene. Les mer om støtteordningen for klimatilpasninger her.

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Nettverk for olje- og fettutskilleranlegg

Nettverk for olje- og fettutskilleranlegg

Norsk Vann har etablert ulike nettverksgrupper og vi har fått flere ønsker om å starte en nettverksgruppe om temaet olje- og fettutskilleranlegg. Vi lytter til medlemmene våre og setter i gang et slikt nettverk. Foto: Bergen kommune Målet med nettverksgruppene til...

les mer
Svanemerket bilvask – godt nytt for vannmiljøet

Svanemerket bilvask – godt nytt for vannmiljøet

Sarpsborg, 23. mars: En av Danmarks største bilvaskekjeder, OK, ruller nå ut landsdekkende tilbud av Svanemerkede bilvaskehaller i Norge. Første hall lanseres i Sarpsborg.  Høyt forbruk av vann og påslipp av miljø- og helseskadelige stoffer til det kommunale...

les mer
Fem grep for renere vannmiljø

Fem grep for renere vannmiljø

Miljøgifter fra den jevne forbruker har blitt et økende problem for Oslofjorden og andre sårbare vannmiljøer. Ved hjelp av enkle grep kan du som forbruker bidra til å redusere denne belastningen.  Ved å velge miljøvennlige produkter og være bevisst på håndtering av...

les mer