6255 3030 post@norskvann.no

Endringer i IKS-loven til Stortinget

13. apr, 2023 | Høringsuttalelser

Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget har fått oversendt forslag om lovendringer i lov om interkommunale selskaper fra regjeringen. Saken hadde skriftlig høring med frist 12. april. Norsk Vann har levert høringsuttalelse til Stortinget. 

Innspillet er delt opp i tre hovedtema om møteoffentlighet, økonomiforvaltning og andre temaer i lovforslaget.

Vi skriver blant annet at Norsk Vann er glade for at regjeringen har hørt på høringsuttalelsene som er gitt, og at styremøtene i representantskapene fortsatt kan være lukkede møter. Det er mange gode høringsuttalelser i saken, som gjør at regjeringen har snudd på dette området. Vi støtter departementets nye vurdering i saken.

På økonomiforvaltning har vi forsøkt å forklare hvorfor noe av lovteksten under kapittel om balansekrav og inndekkingsplikt kan komme i konflikt med selvkostregelverket.

«Vi har likevel i høringen til departementet påpekt at lovteksten ikke må utformes slik at den kommer i konflikt med selvkostregelverket. Departementet tar ikke hensyn til flere av høringsuttalelsene som beskriver nettopp dette.»

Vi uttaler oss også om regjeringens forslag til at selskapene skal utbetale honorar for leder og nestleder i representantskapet, og problemstillingen rundt dette.

«Norsk Vann mener at den nye lovteksten i IKS-loven eksplisitt bør stå at godtgjørelsen til vervene leder og nestleder i representantskapet skal betaltes av selskapene og kunne dekkes av selvkost. Den nye praksisen vil da ikke utfordre selvkostregelverket.»

Les hele høringsuttalelsen Norsk Vann har sendt til Kommunalkomiteen

Les også: Norsk Vanns høringsuttalelse til Kommunaldepartementet i september 2022

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og distriktsdepartementets forlag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper. Norsk Vann har...

les mer