6255 3030 post@norskvann.no

Høringsuttalelse: Delegasjon av forurensningsmyndighet

6. okt, 2023 | Høringsuttalelser

Norsk Vann har uttalt seg til Klima- og miljødepartementet om forslag om å lage en egen forskrift med oversikt over kommunens myndighet etter forurensningsloven.

Vi er positive til at departementet ønsker å gi en bedre oversikt over oppgavefordelingen. Å samle delegasjonene i en egen forskrift vil imidlertid ikke være tilstrekkelig oversiktlig og brukervennlig for de som jobber i kommunen og deres innbyggere.

En tydelig plassering av oppgavene direkte i forurensningsloven, vil gjøre det enklere for både saksbehandlere som skal anvende regelverket og for innbyggerne som blir berørt av regelverket.

I tillegg vil det gi folkevalgte både på Stortinget og i kommunestyrene bedre grunnlag for å vurdere behovet for ressurser til å løse de tildelte oppgavene.

Les hele høringsuttalelsen vår her

Høringsforslaget fra Kommunal- og distriktsdepartementet kan leses her

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker