6255 3030 post@norskvann.no

Kurs i nitrogenfjerning – e-læringskurs

5. okt, 2023 | Avløp, Kurs

Skal vi nå målene om god tilstand i vannforekomster som er sensitive for nitrogen, er det stort behov for kunnskap om nitrogenfjerning. Norsk Vann tilbyr nå kurs i nitrogenfjerning, som e-læringskurs. Det er det vi kaller et “løpende” kurs som er digitalt, hvor du kan starte når du vil og har tilgang så lenge du ønsker.

Det går lang tid mellom hver gang det bygges et renseanlegg med nitrogenfjerning i Norge, og fortsatt er det bare seks anlegg i drift. Det er slått fast at for å redde Oslofjorden må mange renseanlegg bygges om og oppgraderes med nitrogenfjerning. Noen nye anlegg er allerede under planlegging, og det vil bli mange flere.

Mål og målgrupper

Målet med kurset er å øke kompetansen til anleggseiere, rådgivere og andre om teorien for og metoder for fjerning av nitrogen. Dette kurset er primært rettet mot de som tar beslutninger om investeringer på ingeniør-/ledernivå hos de som eier og drifter et avløpsrenseanlegg. Det er også myntet på rådgivere som skal bistå i arbeidet med utredning – beslutning – gjennomføring for å tilfredsstille krav i forskrift, ansatte i driftsassistanser som skal bistå i drift av renseanleggene, og ansatte i miljøforvaltningen som ønsker oppdatert kunnskap for å kunne utføre forvaltningsarbeidet på en best mulig måte.

Det vil være en fordel med noe tidligere utdanning og/eller erfaring innen avløpsrensing, men ingen forutsetning.

Undervisningsopplegg

Kurset gjennomføres i helhet som e-læring. Kurset inneholder 9 leksjoner hver på ca. 35-55 minutter, og avslutningsvis i hver leksjon er det en quiz. Det er også to øvingsoppgaver i kurset. Kurset gjennomføres i eget tempo, og vi antar en tidsbruk på 15-20 timer, avhengig av evt. forkunnskaper.

Les mer om kurset og meld deg på her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Kurs i vann- og avløpsrett i Oslo

Kurs i vann- og avløpsrett i Oslo

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen, og jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer
Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer
Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO jobber med et initiativ som på sikt kan resultere i en internasjonal standard for «nedspylbare produkter». Det er mildt sagt en dårlig ide! Våtservietter og engangskluter, sanitærprodukter og andre artikler fra...

les mer