6255 3030 post@norskvann.no

Vann glemmes i beredskapsarbeidet

12. apr, 2023 | Samfunnsutvikling, Sikkerhet og beredskap

Vann og avløp er samfunnskritiske tjenester. Likevel blir disse tjenestene og tilhørende infrastruktur gjerne glemt i beredskapssammenheng. 

Astrid Marie Engeli er stabsleder i Åseral kommune, en liten kommune i Agder med 900 fastboende, men som får innbyggertallet mangedoblet i helger og ferier.

-Vi har om lag 2500 hytter fordelt på tre utbyggingsområder, og det stiller jo noen krav til vann- og avløpstjenestene generelt, og også til beredskap i en ellers liten og oversiktlig kommune, sier Engeli.

Engeli prioriterer beredskap så høyt at hun tar med seg beredskapskoordinatoren, VA-ingeniøren og antakelig også enhetsleder for drift og vedlikehold til Hamar og Vannberedskapskonferansen 2023 9. – 10. mai.

Konferanse

Vannberedskapskonferansen arrangeres på Hamar 9. og 10. mai.

Påmeldingsfrist 2. mai

Se programmet her

-Fagfolk er dyktige på hver sine områder, men skal vi lykkes med god beredskap må vi se på sammenhenger og samarbeid mellom fagområder. Derfor mener jeg det er så viktig at flere fra samme kommune deltar og hører de samme problemstillingene og rådene som gis til løsninger. Da har vi et mye bedre utgangspunkt for vårt praktiske beredskapsarbeid, påpeker Engeli. 

Søkelys på andre hendelser

-Vanntjenestene er viktige, men er fort gjort å glemme når en snakker om beredskap. Ofte er oppmerksomheten rettet mot andre hendelser, som snøskred, flom eller terrorhandlinger, mens vi glemmer det som fungerer i det daglige, men som kan få store konsekvenser for samfunnet vårt dersom de skulle falle bort. 

Engeli viser til et konkret eksempel fra mars 2022, en måned etter Russlands invasjon i Ukraina, der departementet via statsforvalteren instruerte kommunene i prioriteringer dersom det skulle oppstå mangel på drivstoff som følge av krigen. 

-Her var det tre kritiske samfunnsområder som skulle prioriteres – vann og avløp var ikke blant disse. Det sier noe om at bevisstheten om betydningen av vanntjenestene er lett å glemme i beredskapssammenheng, sier hun. 

-Derfor er vannberedskapskonferansen så viktig!

-Ikke bare setter den beredskap inn i en VA-sammenheng, men den setter også VA inn i en helhetlig beredskapssammenheng, i både kommuner og samfunnet ellers. En slik bevissthet er utrolig viktig, sier Engeli. 

Les også:

Beredskap i usikre tider

Utdanning: Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen

Relaterte nyhetssaker

Valgkomiteen ønsker forslag

Valgkomiteen ønsker forslag

Valgkomiteen i Norsk Vann inviterer til å melde inn aktuelle kandidater til Norsk Vanns valgkomite og fagkomiteer så snart som mulig og innen 5. mai. Valgkomiteen i Norsk Vann består av: Hilde Sandstedt, Rana kommune (leder) Morten Finborud, Hias IKS Robin Kåss,...

les mer