6255 3030 post@norskvann.no

Vann glemmes i beredskapsarbeidet

12. apr, 2023 | Samfunnsutvikling, Sikkerhet og beredskap

Vann og avløp er samfunnskritiske tjenester. Likevel blir disse tjenestene og tilhørende infrastruktur gjerne glemt i beredskapssammenheng. 

Astrid Marie Engeli er stabsleder i Åseral kommune, en liten kommune i Agder med 900 fastboende, men som får innbyggertallet mangedoblet i helger og ferier.

-Vi har om lag 2500 hytter fordelt på tre utbyggingsområder, og det stiller jo noen krav til vann- og avløpstjenestene generelt, og også til beredskap i en ellers liten og oversiktlig kommune, sier Engeli.

Engeli prioriterer beredskap så høyt at hun tar med seg beredskapskoordinatoren, VA-ingeniøren og antakelig også enhetsleder for drift og vedlikehold til Hamar og Vannberedskapskonferansen 2023 9. – 10. mai.

Konferanse

Vannberedskapskonferansen arrangeres på Hamar 9. og 10. mai.

Påmeldingsfrist 2. mai

Se programmet her

-Fagfolk er dyktige på hver sine områder, men skal vi lykkes med god beredskap må vi se på sammenhenger og samarbeid mellom fagområder. Derfor mener jeg det er så viktig at flere fra samme kommune deltar og hører de samme problemstillingene og rådene som gis til løsninger. Da har vi et mye bedre utgangspunkt for vårt praktiske beredskapsarbeid, påpeker Engeli. 

Søkelys på andre hendelser

-Vanntjenestene er viktige, men er fort gjort å glemme når en snakker om beredskap. Ofte er oppmerksomheten rettet mot andre hendelser, som snøskred, flom eller terrorhandlinger, mens vi glemmer det som fungerer i det daglige, men som kan få store konsekvenser for samfunnet vårt dersom de skulle falle bort. 

Engeli viser til et konkret eksempel fra mars 2022, en måned etter Russlands invasjon i Ukraina, der departementet via statsforvalteren instruerte kommunene i prioriteringer dersom det skulle oppstå mangel på drivstoff som følge av krigen. 

-Her var det tre kritiske samfunnsområder som skulle prioriteres – vann og avløp var ikke blant disse. Det sier noe om at bevisstheten om betydningen av vanntjenestene er lett å glemme i beredskapssammenheng, sier hun. 

-Derfor er vannberedskapskonferansen så viktig!

-Ikke bare setter den beredskap inn i en VA-sammenheng, men den setter også VA inn i en helhetlig beredskapssammenheng, i både kommuner og samfunnet ellers. En slik bevissthet er utrolig viktig, sier Engeli. 

Les også:

Beredskap i usikre tider

Utdanning: Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

Norsk Vann ønsker å revitalisere kommunikasjonsnettverket etter mal fra andre nettverksgrupper vi har opprettet.  Målet med Kommunikasjonsnettverket er å skape et kontaktnett og en arena for inspirasjon, erfaringsutveksling, samling av og diskusjon om beste praksis,...

les mer
Ny utgave av Vannspeilet

Ny utgave av Vannspeilet

Norsk Vanns fagblad Vannspeilet nr. 3 - 2023 er nå publisert. Du finner nedlastbart blad her. I dette nummeret av Vannspeilet kan du lese om at godt samarbeid og NoDig på Lørenskog gir sikker vannforsyning, tross tøffe grunnforhold. Videre kan vi by på omtale av hele...

les mer
Prestisjepris til professor Ødegaard

Prestisjepris til professor Ødegaard

Professor Hallvard Ødegaard har blitt tildelt den høyt aktede William Dunbar Medal, som anerkjenner eksepsjonelle bidrag i anvendt teknisk utvikling innen vannsektoren. Det er Den Europeiske Vannforeningen (EWA) som står for tildelingen.  Mange i norsk vannbransje vil...

les mer