6255 3030 post@norskvann.no

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

23. sep, 2022 | Høringsuttalelser, Jus

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og distriktsdepartementets forlag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper.

Norsk Vann har flere medlemmer som er organisert etter IKS-loven. Dette er Asker og Bærum vannverk IKS, Driftsassistansen i Viken IKS, GIVAS IKS, Glitrevannverket IKS, Hias IKS, IVAR IKS, MIRA IKS, MOVAR IKS, Nordre Follo renseanlegg IKS, NRA IKS, NRV IKS, Søndre Follo renseanlegg IKS, Tønsberg renseanlegg IKS og Vestfold Vann IKS. 

De interkommunale selskapene i den kommunale vann- og avløpssektoren har ulik organisering. Enkelte av selskaper følger regnskapsloven, mens andre følger kommunelovens bestemmelser. 

Norsk Vanns innspill til høringsuttalelsen er utarbeidet i godt samarbeid med de av våre medlemmer som er organisert som IKS.

Les høringsuttalelsen her

 

Relaterte nyhetssaker

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Vi ønsker velkommen til årets Vann- og avløpsjuskonferanse, som arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 30. november til 1. desember. På konferansens første dag blir temaene blant annet utvikling av nytt regelverk, vann og avløp i plan- og byggesaker og overvann. På...

les mer
Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for en viss fleksibilitet.  Avtaler...

les mer
Vann- og avløpsjus er i gang!

Vann- og avløpsjus er i gang!

Over 200 deltagere er samlet fysisk og viruelt for å bli oppdatert på dagsaktuelle spørsmål innen vann- og avløpsjus. Konferansen ble sparket i gang av jurist Elin Riise fra Norsk Vann. Elin startet tradisjonen tro med gjennomgang av regelverksnyheter og prosesser som...

les mer