6255 3030 post@norskvann.no

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

23. sep, 2022 | Høringsuttalelser, Jus

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og distriktsdepartementets forlag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper.

Norsk Vann har flere medlemmer som er organisert etter IKS-loven. Dette er Asker og Bærum vannverk IKS, Driftsassistansen i Viken IKS, GIVAS IKS, Glitrevannverket IKS, Hias IKS, IVAR IKS, MIRA IKS, MOVAR IKS, Nordre Follo renseanlegg IKS, NRA IKS, NRV IKS, Søndre Follo renseanlegg IKS, Tønsberg renseanlegg IKS og Vestfold Vann IKS. 

De interkommunale selskapene i den kommunale vann- og avløpssektoren har ulik organisering. Enkelte av selskaper følger regnskapsloven, mens andre følger kommunelovens bestemmelser. 

Norsk Vanns innspill til høringsuttalelsen er utarbeidet i godt samarbeid med de av våre medlemmer som er organisert som IKS.

Les høringsuttalelsen her

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Kurs i vann- og avløpsrett i Oslo

Kurs i vann- og avløpsrett i Oslo

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen, og jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer
Kurs i vann- og avløpsrett – 29.-31. mai i Tromsø

Kurs i vann- og avløpsrett – 29.-31. mai i Tromsø

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen, og jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer
Nytt år, nye lover og forskrifter

Nytt år, nye lover og forskrifter

Nytt år og nye muligheter! Så også for lovgiverne, for fra 1. januar trer en del nye lover og forskrifter i kraft. For vårt område er det spesielt verdt å merke seg nye regler om overvannshåndtering i byggesaker, samt endringer i IKS-loven. Nye regler om...

les mer
Ny jurist hos Norsk Vann

Ny jurist hos Norsk Vann

Vi har gleden av å ønske Line Gulbrandsen velkommen som ny jurist hos Norsk Vann. Line kommer fra stillingen som rådgiver kommunalteknikk i Frogn kommune, og starter hos Norsk Vann 1. februar 2024. Line er opprinnelig fra Hamar, men bor nå i Drøbak med familien. Hun...

les mer