6255 3030 post@norskvann.no

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

23. sep, 2022 | Høringsuttalelser, Jus

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og distriktsdepartementets forlag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper.

Norsk Vann har flere medlemmer som er organisert etter IKS-loven. Dette er Asker og Bærum vannverk IKS, Driftsassistansen i Viken IKS, GIVAS IKS, Glitrevannverket IKS, Hias IKS, IVAR IKS, MIRA IKS, MOVAR IKS, Nordre Follo renseanlegg IKS, NRA IKS, NRV IKS, Søndre Follo renseanlegg IKS, Tønsberg renseanlegg IKS og Vestfold Vann IKS. 

De interkommunale selskapene i den kommunale vann- og avløpssektoren har ulik organisering. Enkelte av selskaper følger regnskapsloven, mens andre følger kommunelovens bestemmelser. 

Norsk Vanns innspill til høringsuttalelsen er utarbeidet i godt samarbeid med de av våre medlemmer som er organisert som IKS.

Les høringsuttalelsen her

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Ny jurist hos Norsk Vann

Ny jurist hos Norsk Vann

Vi har gleden av å ønske Line Gulbrandsen velkommen som ny jurist hos Norsk Vann. Line kommer fra stillingen som rådgiver kommunalteknikk i Frogn kommune, og starter hos Norsk Vann 1. februar 2024. Line er opprinnelig fra Hamar, men bor nå i Drøbak med familien. Hun...

les mer
Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Det nærmer seg årets høydepunkt for alle som håndterer juridiske spørsmål i vannbransjen. Vann- og avløpsjuskonferansen arrangeres 27.-28. november på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Fullstendig program og påmelding til konferansen finner du her. Juridisk...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Har din kommune fått på plass internkontrollsystemet for vannmålere? På konferansen Vann- og avløpsjus, som arrangeres 27.-28. november på Gardermoen, har vi satt av god tid til at du både kan få høre en gjennomgang av kravene og ikke minst få mulighet til å stille...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus: Etter besøk av Hans

Konferansen Vann- og avløpsjus: Etter besøk av Hans

Konferansen Vann- og avløpsjus nærmer seg, og tid for to dager med faglig påfyll og hyggelig sosialt samvær på Gardermoen. Konferansen arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 27. – 28. november. Juridisk rådgiver Elin Riise i Norsk Vann og juridisk rådgiver Ann-Janette...

les mer
Høringsuttalelse: NOU 2023:17 Nå er det alvor

Høringsuttalelse: NOU 2023:17 Nå er det alvor

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om NOU 2023:17 – Nå er det alvor. Norsk Vann mener NOU 2023:17 peker på sentrale utfordringer for beredskapen i norsk vannforsyning. Utvalgets forslag til tiltak for økt beredskap og...

les mer