6255 3030 post@norskvann.no

Status på kommunal vannforsyning – KOSTRA-tall for 2021

21. jun, 2022 | Vann

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå lagt fram KOSTRA-tallene for 2021 på kommunal vannforsyning.

Tallene for avløpshåndteringen kommer 13. oktober.

Rent drikkevann

83,3 prosent, eller nesten 4,6 millioner mennesker, er tilknyttet kommunal vannforsyning i Norge. Det ble produsert 690 millioner kubikkmeter drikkevann i 2021, hvorav 99,2 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning i fjor fikk drikkevann av tilfredsstillende hygienisk kvalitet når det gjelder E.coli-bakterier. Dette er en nedgang på 0,1 prosent fra 2020. Samtidig fikk 98 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning vann med tilfredsstillende vannkvalitet med tanke på farge, mens 96 prosent hadde vann med tilfredsstillende surhetsgrad (pH).

Fortsatt høy lekkasjeandel

For distribusjon av vann har kommunene ansvar for over 50.300 kilometer med vannledninger. Det tilsvarer et ledningsnett som kan sendes 1,3 ganger rundt jorda ved ekvator. Av de 690 kubikkmeterne med drikkevann som ble produsert i 2021, så gikk 42 prosent av dette til husholdningene (hus og leiligheter), 1,5 prosent til fritidsboliger og hytter, og 24 prosent til industri og næringsliv. Lekkasjeprosenten for 2020 var 31,5 prosent, opp med 1 prosent fra 2020. I følge KOSTRA-tallene har lekkasjeprosenten vært stabil over den siste 10-års perioden.

KOSTRA viser at det gjennomsnittlige forbruket per person var på 180 liter i døgnet. Dette tallet mener Norsk Vann er for høyt, men skyldes måten spesifikt forbruk beregnes på hos SSB. Undersøkelser basert på vannmålere som er installert i boliger, viser at forbruket i snitt er ca. 140 liter per person i døgnet. I 2021 var det installert vannmåler i 36,5 prosent av landets husholdninger.

Fornyelse

Fornyelsen av det kommunale vannledningsnettet er oppgitt til å være 0,68 prosent for 2021. Det er en nedgang på 4,2 prosent fra året før. Gitt at dagens fornyelsestakt opprettholdes og ingen nylegging vil finne sted i årene framover, vil det ta nærmere 150 år å fornye hele det kommunale vannledningsnettet.

Les mer hos SSB

Her kan du finne alle tallene fra KOSTRA hos SSB.

Her kan du lese SSBs artikkel om kommunal vannforsyning 2021.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

bedreVANN 2022

bedreVANN 2022

Den helt ferske bedreVANN-rapporten for 2022 er nå publisert. Den viser at det er betydelig forskjeller på vann- og avløpstjenestene for store, mellomstore og små kommuner i Norge. Hele bedreVANN-rapporten kan du laste ned her. Vannforsyning På vannforsyning er...

les mer
Årskonferansen dag 2; Parallell A

Årskonferansen dag 2; Parallell A

Norsk Vanns årskonferanse arrangeres 11.- 13. september i Stavanger. 13. september, siste dag av årskonferansen, er full av spennende innhold og parallell A er inndelt i to hovedtemaer som vil kaste lys over viktige aspekter innen vann- og avløpsbransjen. Denne dagen...

les mer
Spar på vannet!

Spar på vannet!

Det tørre og varme været i deler av vårt langstrakte land fører mange steder til press på vannressursene. Vannmangel kan få store og alvorlige konsekvenser, f.eks. om en storbrann skulle oppstå.  Å spare på det verdifulle vannet er generelt sett et godt råd, både for...

les mer
Gratulerer med vanndagen!

Gratulerer med vanndagen!

22. mars markerer vi FN-dagen Verdens vanndag. Det gjør vi for å huske målet vi har satt om at alle i hele verden skal ha tilgang til trygt drikkevann innen 2030. En altfor stor jobb, tenker du? Jo da, men husk at alle kan gjøre litt. Og hvis mange gjør litt blir det...

les mer