6255 3030 post@norskvann.no

Uavhengig kontroll og tilsyn i byggesak

10. jun, 2022 | Høringsuttalelser

Norsk Vann har gitt innspill til utredningen fra Oslo Economics AS og Holth & Winge AS om endringer på innretningen av uavhengig kontroll og tilsyn i byggesak. Les hele høringsuttalelsen her. 

Relaterte nyhetssaker

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og distriktsdepartementets forlag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper. Norsk Vann har...

les mer