6255 3030 post@norskvann.no

Endring av forskrift om krav til vannmålere

2. jun, 2022 | Høringsuttalelser

Norsk Vann har gitt innspill til Justervesenets forslag til endringer i lov om endring av krav til vannmålere. Les hele høringsuttalelsen her.
gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Godkjenningsordning for bilvask

Godkjenningsordning for bilvask

Norsk Vann har sendt inn høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet om forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Utslipp av forurensninger til kommunalt avløpsnett gjør det vanskeligere for kommunene å drive...

les mer