6255 3030 post@norskvann.no

Endring av forskrift om krav til vannmålere

2. jun, 2022 | Høringsuttalelser

Norsk Vann har gitt innspill til Justervesenets forslag til endringer i lov om endring av krav til vannmålere. Les hele høringsuttalelsen her.

Relaterte nyhetssaker

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og distriktsdepartementets forlag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper. Norsk Vann har...

les mer