6255 3030 post@norskvann.no

Status på kommunal vannforsyning – KOSTRA-tall for 2021

21. jun, 2022 | Vann

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå lagt fram KOSTRA-tallene for 2021 på kommunal vannforsyning.

Tallene for avløpshåndteringen kommer 13. oktober.

Rent drikkevann

83,3 prosent, eller nesten 4,6 millioner mennesker, er tilknyttet kommunal vannforsyning i Norge. Det ble produsert 690 millioner kubikkmeter drikkevann i 2021, hvorav 99,2 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning i fjor fikk drikkevann av tilfredsstillende hygienisk kvalitet når det gjelder E.coli-bakterier. Dette er en nedgang på 0,1 prosent fra 2020. Samtidig fikk 98 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning vann med tilfredsstillende vannkvalitet med tanke på farge, mens 96 prosent hadde vann med tilfredsstillende surhetsgrad (pH).

Fortsatt høy lekkasjeandel

For distribusjon av vann har kommunene ansvar for over 50.300 kilometer med vannledninger. Det tilsvarer et ledningsnett som kan sendes 1,3 ganger rundt jorda ved ekvator. Av de 690 kubikkmeterne med drikkevann som ble produsert i 2021, så gikk 42 prosent av dette til husholdningene (hus og leiligheter), 1,5 prosent til fritidsboliger og hytter, og 24 prosent til industri og næringsliv. Lekkasjeprosenten for 2020 var 31,5 prosent, opp med 1 prosent fra 2020. I følge KOSTRA-tallene har lekkasjeprosenten vært stabil over den siste 10-års perioden.

KOSTRA viser at det gjennomsnittlige forbruket per person var på 180 liter i døgnet. Dette tallet mener Norsk Vann er for høyt, men skyldes måten spesifikt forbruk beregnes på hos SSB. Undersøkelser basert på vannmålere som er installert i boliger, viser at forbruket i snitt er ca. 140 liter per person i døgnet. I 2021 var det installert vannmåler i 36,5 prosent av landets husholdninger.

Fornyelse

Fornyelsen av det kommunale vannledningsnettet er oppgitt til å være 0,68 prosent for 2021. Det er en nedgang på 4,2 prosent fra året før. Gitt at dagens fornyelsestakt opprettholdes og ingen nylegging vil finne sted i årene framover, vil det ta nærmere 150 år å fornye hele det kommunale vannledningsnettet.

Les mer hos SSB

Her kan du finne alle tallene fra KOSTRA hos SSB.

Her kan du lese SSBs artikkel om kommunal vannforsyning 2021.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

EurEau vil ha forbud mot PFAS

EurEau vil ha forbud mot PFAS

EurEau mener det bør innføres et forbud mot PFAS i alle produkter så raskt som mulig for å unngå at disse kjemiske stoffene fører til ytterligere skader vannkretsløpet. PFAS (per- og polyfluorerte alkylstoffer) er en stor gruppe fluorholdige stoffer som inngår i...

les mer
Drikkevannsledninger av asbest

Drikkevannsledninger av asbest

Det har vært en betydelig utskifting av asbestsementrør i Norge siste 4 år, og andelen reduseres stadig. En ny litteraturgjennomgang viser ingen klare holdepunkter for økt helserisiko forårsaket av asbest som kan bli tilført drikkevannet fra asbestsementrør. Rørene...

les mer
Drikkevannsdirektivet i EU på høring

Drikkevannsdirektivet i EU på høring

Drikkevannsdirektivet er under revisjon. Revidert utgave ble sendt på høring 1. februar med frist 1. april. Norsk Vann har gitt innspill.  Høringsutgaven av direktivet ble grundig diskutert i et EurEau møte på Hamar 1. og 2. mars. På basis av diskusjonene i møtet og...

les mer