6255 3030 post@norskvann.no

Status på kommunal vannforsyning – KOSTRA-tall for 2021

21. jun, 2022 | Vann

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå lagt fram KOSTRA-tallene for 2021 på kommunal vannforsyning.

Tallene for avløpshåndteringen kommer 13. oktober.

Rent drikkevann

83,3 prosent, eller nesten 4,6 millioner mennesker, er tilknyttet kommunal vannforsyning i Norge. Det ble produsert 690 millioner kubikkmeter drikkevann i 2021, hvorav 99,2 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning i fjor fikk drikkevann av tilfredsstillende hygienisk kvalitet når det gjelder E.coli-bakterier. Dette er en nedgang på 0,1 prosent fra 2020. Samtidig fikk 98 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning vann med tilfredsstillende vannkvalitet med tanke på farge, mens 96 prosent hadde vann med tilfredsstillende surhetsgrad (pH).

Fortsatt høy lekkasjeandel

For distribusjon av vann har kommunene ansvar for over 50.300 kilometer med vannledninger. Det tilsvarer et ledningsnett som kan sendes 1,3 ganger rundt jorda ved ekvator. Av de 690 kubikkmeterne med drikkevann som ble produsert i 2021, så gikk 42 prosent av dette til husholdningene (hus og leiligheter), 1,5 prosent til fritidsboliger og hytter, og 24 prosent til industri og næringsliv. Lekkasjeprosenten for 2020 var 31,5 prosent, opp med 1 prosent fra 2020. I følge KOSTRA-tallene har lekkasjeprosenten vært stabil over den siste 10-års perioden.

KOSTRA viser at det gjennomsnittlige forbruket per person var på 180 liter i døgnet. Dette tallet mener Norsk Vann er for høyt, men skyldes måten spesifikt forbruk beregnes på hos SSB. Undersøkelser basert på vannmålere som er installert i boliger, viser at forbruket i snitt er ca. 140 liter per person i døgnet. I 2021 var det installert vannmåler i 36,5 prosent av landets husholdninger.

Fornyelse

Fornyelsen av det kommunale vannledningsnettet er oppgitt til å være 0,68 prosent for 2021. Det er en nedgang på 4,2 prosent fra året før. Gitt at dagens fornyelsestakt opprettholdes og ingen nylegging vil finne sted i årene framover, vil det ta nærmere 150 år å fornye hele det kommunale vannledningsnettet.

Les mer hos SSB

Her kan du finne alle tallene fra KOSTRA hos SSB.

Her kan du lese SSBs artikkel om kommunal vannforsyning 2021.

Relaterte nyhetssaker

Forurenset overvann i byer

Forurenset overvann i byer

Vannspeil, bekker, elver og bynære strender er med på å skape trivsel i byene våre. Men vannkvaliteten i våre urbane vannforekomster kan være så som så. Hvordan byens overvann håndteres har mye å si for den lokale vannkvaliteten. Det er i dag et mål at overvann, som...

les mer
Verdens vanndag

Verdens vanndag

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv og øke kunnskapen om vanntilgang i verden.  Norge er et velsignet vannrikt land. Noen ganger blir det faktisk for mye av det gode, når regnet spruter ned i stadig villere byger. Men...

les mer
Fagtreff 2022 vel gjennomført

Fagtreff 2022 vel gjennomført

I tre dager til ende har vannbransjen delt erfaringer og kunnskap med hverandre i regi av Norsk Vanns årlige fagtreff. Programmet har tatt for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må ha kjennskap til og kunne håndtere i tiden som kommer.  En...

les mer
Film om VA-fakturaen til folk flest

Film om VA-fakturaen til folk flest

Godt Vann Drammensregionen (GVD) har laget en kort film som enkelt forklarer hva vann- og avløpsfakturaen fra kommunen dekker. Med enkle grep kan andre kommuner få lov til å bruke filmen.  Filmen er på ett minutt, så den bør følges opp med informasjon på kommunens...

les mer