6255 3030 post@norskvann.no

Status på kommunal vannforsyning – KOSTRA-tall for 2021

21. jun, 2022 | Vann

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå lagt fram KOSTRA-tallene for 2021 på kommunal vannforsyning.

Tallene for avløpshåndteringen kommer 13. oktober.

Rent drikkevann

83,3 prosent, eller nesten 4,6 millioner mennesker, er tilknyttet kommunal vannforsyning i Norge. Det ble produsert 690 millioner kubikkmeter drikkevann i 2021, hvorav 99,2 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning i fjor fikk drikkevann av tilfredsstillende hygienisk kvalitet når det gjelder E.coli-bakterier. Dette er en nedgang på 0,1 prosent fra 2020. Samtidig fikk 98 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning vann med tilfredsstillende vannkvalitet med tanke på farge, mens 96 prosent hadde vann med tilfredsstillende surhetsgrad (pH).

Fortsatt høy lekkasjeandel

For distribusjon av vann har kommunene ansvar for over 50.300 kilometer med vannledninger. Det tilsvarer et ledningsnett som kan sendes 1,3 ganger rundt jorda ved ekvator. Av de 690 kubikkmeterne med drikkevann som ble produsert i 2021, så gikk 42 prosent av dette til husholdningene (hus og leiligheter), 1,5 prosent til fritidsboliger og hytter, og 24 prosent til industri og næringsliv. Lekkasjeprosenten for 2020 var 31,5 prosent, opp med 1 prosent fra 2020. I følge KOSTRA-tallene har lekkasjeprosenten vært stabil over den siste 10-års perioden.

KOSTRA viser at det gjennomsnittlige forbruket per person var på 180 liter i døgnet. Dette tallet mener Norsk Vann er for høyt, men skyldes måten spesifikt forbruk beregnes på hos SSB. Undersøkelser basert på vannmålere som er installert i boliger, viser at forbruket i snitt er ca. 140 liter per person i døgnet. I 2021 var det installert vannmåler i 36,5 prosent av landets husholdninger.

Fornyelse

Fornyelsen av det kommunale vannledningsnettet er oppgitt til å være 0,68 prosent for 2021. Det er en nedgang på 4,2 prosent fra året før. Gitt at dagens fornyelsestakt opprettholdes og ingen nylegging vil finne sted i årene framover, vil det ta nærmere 150 år å fornye hele det kommunale vannledningsnettet.

Les mer hos SSB

Her kan du finne alle tallene fra KOSTRA hos SSB.

Her kan du lese SSBs artikkel om kommunal vannforsyning 2021.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

NORDIWA vannforsyning arrangeres i København 18. – 20. september. Program for konferansen er nå lagt ut. Meld deg på innen 30. juni for «Early bird» pris. DANVA, FIWA, Norsk Vann, Samorka og Svenskt Vatten inviterer til Nordisk drikkevannskonferanse, NORDIWA, i...

les mer
Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer