6255 3030 post@norskvann.no

Stedfesting av ledninger i grunnen, sjø og vassdrag

4. jul, 2018 | Høringsuttalelser, Ledningsnett

Norsk Vann har levert høringsuttalelse til Kartverket om ny standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag, – med tilhørende produktspesifikasjoner. Vi støtter Kartverkets viktige arbeid med å få på plass en standard for innmåling av ledninger i grunnen. Det vil gjøre det lettere å planlegge, gjenfinne og unngå skader for fremtidige ledningsanlegg. 

I standarden er det lagt opp til ulike krav til stedfestingen avhengig av hvor anlegget ligger. Norsk Vann mener at det ikke er behov for denne områdeinndelingen på land, da det bør være samme krav uavhengig av hvor ledningsanlegget plasseres. Utstyret som i dag brukes til innmåling, har tilstrekkelig nøyaktighet til å oppnå høyeste nøyaktighet som beskrives i standarden. Det er også liten forskjell på kravene i de to områdetypene og derfor unødvendig å dele opp. 

I standarden er kravene til stedfesting av stikkledninger tilknyttet offentlig ledningsnett, foreslått å gjelde helt fram til husvegg. Her er det foreslått svakere nøyaktighetskrav enn for hovedledninger. Norsk Vann mener at det ikke er grunn til å skille på nøyaktighetskravene her, da utstyret som brukes er det samme, og det vil være liten praktisk forskjell. 

I SOSI standard, ledningsnett 4.6, er meter angitt som enhet for bredde, høyde og diameter. Dette er videreført i produktspesifikasjonene også. Her mener vi imidlertid at det er mer hensiktsmessig å bruke millimeter (mm), bortsett fra lengdeangivelser på ledninger. Det er også innarbeidet praksis i vannbransjen å bruke mm i angivelse av dimensjon på ledninger. 

Norsk Vann støtter Kartverket i at GML-formatet skal være utvekslingsformatet framover. Norsk Vann er i ferd med å utarbeide produktspesifikasjoner for vann og avløp hvor datautveksling skal skje på GML-format. 

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.

Høringsbrevet kan leses her.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Nettverk for ledningsnett

Nettverk for ledningsnett

Norsk Vann har etablert ulike nettverksgrupper og vi har fått flere ønsker om å starte en nettverksgruppe om temaet ledningsnett. Vi lytter til medlemmene våre og setter i gang et slikt nettverk. Målet med nettverksgruppene til Norsk Vann er å etablere et kontaktnett...

les mer
Kurs i NoDig metoder – 1. og 2. november i Bergen

Kurs i NoDig metoder – 1. og 2. november i Bergen

Er du interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering, NoDig? Norsk Vann tilbyr, i samarbeid med SSTT, NoDig-metode kurs. Kurset er særlig rettet mot ledningseieren og rådgivere. Målet med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk...

les mer
Vannsenteret på Ås tar form

Vannsenteret på Ås tar form

Vi har tidligere i vår skrevet at byggingen av det nye, nasjonale kompetansesenteret for vanninfrastruktur ved NMBU på Ås er i gang. Nå begynner det virkelig å synes! Byggetrinn 1 skal bestå av et ledningsnett i full skala, spesialbygget for å kunne trene...

les mer