6255 3030 post@norskvann.no

Stedfesting av ledninger i grunnen, sjø og vassdrag

4. jul, 2018 | Høringsuttalelser, Ledningsnett

Norsk Vann har levert høringsuttalelse til Kartverket om ny standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag, – med tilhørende produktspesifikasjoner. Vi støtter Kartverkets viktige arbeid med å få på plass en standard for innmåling av ledninger i grunnen. Det vil gjøre det lettere å planlegge, gjenfinne og unngå skader for fremtidige ledningsanlegg. 

I standarden er det lagt opp til ulike krav til stedfestingen avhengig av hvor anlegget ligger. Norsk Vann mener at det ikke er behov for denne områdeinndelingen på land, da det bør være samme krav uavhengig av hvor ledningsanlegget plasseres. Utstyret som i dag brukes til innmåling, har tilstrekkelig nøyaktighet til å oppnå høyeste nøyaktighet som beskrives i standarden. Det er også liten forskjell på kravene i de to områdetypene og derfor unødvendig å dele opp. 

I standarden er kravene til stedfesting av stikkledninger tilknyttet offentlig ledningsnett, foreslått å gjelde helt fram til husvegg. Her er det foreslått svakere nøyaktighetskrav enn for hovedledninger. Norsk Vann mener at det ikke er grunn til å skille på nøyaktighetskravene her, da utstyret som brukes er det samme, og det vil være liten praktisk forskjell. 

I SOSI standard, ledningsnett 4.6, er meter angitt som enhet for bredde, høyde og diameter. Dette er videreført i produktspesifikasjonene også. Her mener vi imidlertid at det er mer hensiktsmessig å bruke millimeter (mm), bortsett fra lengdeangivelser på ledninger. Det er også innarbeidet praksis i vannbransjen å bruke mm i angivelse av dimensjon på ledninger. 

Norsk Vann støtter Kartverket i at GML-formatet skal være utvekslingsformatet framover. Norsk Vann er i ferd med å utarbeide produktspesifikasjoner for vann og avløp hvor datautveksling skal skje på GML-format. 

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.

Høringsbrevet kan leses her.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Åpning av Vannsenteret

Åpning av Vannsenteret

Store deler av vannbransjen med representanter fra kommuner og selskap, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri, samt politisk ledelse og representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet gjestet Ås mandag 17. juni for offisiell åpning av Nasjonalt senter for...

les mer
Kurs i NoDig-metode – 20. og 21. mars i Trondheim

Kurs i NoDig-metode – 20. og 21. mars i Trondheim

Er du interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering, NoDig? Norsk Vann tilbyr, i samarbeid med SSTT, NoDig metode kurs. Kurset er særlig rettet mot ledningseieren og rådgivere. Målet med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk...

les mer
Ledningsnett som tema på fagtreff

Ledningsnett som tema på fagtreff

Norsk Vann inviterer til fagtreff 14.-15. mars på Gardermoen med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. På parallell B, dag 1 av fagtreffet, er hovedtemaet "Ledningsnett". Vi går inn på ledningsfornyelse, hvor vi blant...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer