6255 3030 post@norskvann.no

Norsk Vann-trainee aktiv i NoDig-prosjekt

10. jun, 2024 | Aktuelt - jobb med vann, Utdanning

Holmestrand kommune klarte å bli kvitt gjentatte lekkasjer på en vannledning gjennom utblokking, samtidig ble spillvannsledningen i samme trange grøft strømperenovert. En sentral aktør var trainee-Vann Vilde Bårdsen Hustoft.

Tekst: Inger Anita Merkesdal 

Hun er trainee gjennom Norsk Vanns trainee-Vann-ordning, og startet arbeidet sitt i Holmestrand kommune. I NoDig-prosjektet fikk hun ansvar for å lede byggmøter, hun gikk vernerunder, skrev evaluering og bistod og lærte det hun kunne. For tiden er kvinnen i tilsvarende trainee-stilling i Asker. Fra før hadde Vilde Bårdsen Hustoft ingen erfaring fra NoDig, eller vannfaget ellers, for den sakens skyld.

Lærerikt prosjekt

Vilde Bårdsen Hustoft har en bachelor i kjemi fra Universitetet i Stavanger og en master i kjemi fra NMBU på Ås.

– Du er sivilingeniør i kjemi og fikk ansvar i et ledningsrenoveringsprosjekt med grøftefrie metoder. Hvordan var det?

– Lærerikt, utfordrende og givende! Meningen er at vi som er traineer skal klare å gjøre alt arbeidet stillingene innebærer, så det er bare å kaste oss ut i det! Jeg synes det er veldig kjekt å få arbeide med slikt som dette prosjektet. Det hjelper blant annet til å finne ut av hva jeg ønsker å arbeide med innen faget, svarer hun. 

Godt miljø og utfordrende oppgaver

– Med en master i kjemi, hvorfor valgte du å bli trainee innen vannfaget?

– Da jeg var ferdig med studiene, hadde jeg ikke så mye mening om hva jeg ville jobbe med. Men tidligere medstudenter snakket veldig varmt om trainee-ordningen til Norsk Vann, om alt de fikk forsøke seg på og det gode miljøet innen vann- og avløpstjenesten. Så jeg tenkte: Hvorfor ikke forsøke? Det angrer jeg ikke på.

Jeg blir fort engasjert uansett hva jeg jobber med. Da jeg var ferdig med studiene, forsto jeg at det ikke er labb-arbeid jeg vil gjøre. Jeg trives med å sette ting i system, analysere og bidra til at det skjer noe. Så arbeid innen vannfaget er nok riktigere for meg enn å stå alene på en lab, sier traineen.

Utbytterikt

Den unge kvinnen kommer fra Stavanger. Holmestrand kommune var hennes første arbeidsgiver, og etter perioden der gikk hun videre til Asker kommune.

– Når du søker som trainee kan du velge hvilket område du ønsker å arbeide i. Jeg krysset av for alt på Østlandet. Jobben er for to år. Når jeg vet det er for en periode, er det ikke så skummelt å flytte. Tvert imot ser jeg på det som en fin mulighet til å bo et nytt sted.

– Og hvordan opplever du selve jobben?

– Alt jeg har jobbet med i kommunen har vært nytt for meg, svarer hun.

Vilde Bårdsen Hustoft har hatt ansvaret for alle byggemøtene i prosjektet som er beskrevet her. Hun har skrevet referatene og sammen med en nyansatt gått vernerunder.

– Det har vært en bratt læringskurve det siste året, og jeg synes arbeidet er fascinerende. Samarbeidet med entreprenørene har vært veldig fint. De har vært tålmodige og svart godt og grundig på alt jeg har spurt om. I prosjektet fikk vi også være med på selve utblokkingen av vannledningen. Mens det foregikk fikk jeg kjøre kamera gjennom spillvannsrøret som ligger ved siden av. Det gjorde vi for å sjekke at spillvannsledningen ikke ble skadet av blokkingen av vannledningen. Vi opplevde hvor effektivt det er å renovere med disse grøftefrie løsningene. De sparer virkelig mye på tid og anleggsarbeid, beskriver hun.

Varierte oppgaver innen VA

– Hvordan var det å være den ferskeste og yngste og få ansvar for å lede byggemøtene?

– Når du er ny og ikke helt med på hva som skjer, kan det skli litt ut. Men også det er lærerikt. Vi fikk litt tilbakemelding på at vi måtte stramme inn. Etter hvert fikk vi beskjed om at byggemøtene var blitt mer effektive. Det var kjekt.

I Holmestrand kommune har hun også arbeidet med kartlegging av ledningsnettet, for å finne kilder til fremmedvann, som påkoblinger fra taknedløp og annet. Hun har også hatt ansvar for mulighetsstudier og andre oppgaver. Spesielt trekker traineen frem et godt samarbeid med drift-staben på fremmedvanns-prosjektet.

– Hva er veien din videre?

– I første omgang var det litt trist å forlate Holmestrand, for det er så mye jeg fortsatt gjerne skulle ha jobbet med der. Samtidig ser jeg frem til å prøve nye ting og å møte vann-miljøet i Asker. Uansett er jeg sikker på at jeg blir i vannfaget. Dette oppleves meningsfylt.

(artikkel først publisert på SSTT)

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vannsenteret på Ås åpner dørene i høst

Vannsenteret på Ås åpner dørene i høst

Til alle som har ventet lenge på at Vannsenteret skal bli en virkelighet: I fjerde kvartal skal infrastrukturen for byggetrinn èn være på plass, og de første aktivitetene ved senteret kan starte. Et felles, sentralt anlegg for trening, opplæring, testing og utvikling...

les mer