6255 3030 post@norskvann.no

Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

30. sep, 2022 | Sikkerhet og beredskap

Trussel om bruk av atomvåpen og krigshandlinger nære atomkraftverk i Ukraina har ført til spørsmål om radioaktive utslipp eventuelt kan påvirke drikkevannskvaliteten her i Norge. 

Mattilsynet slår fast at det må et svært stort nedfall til før nivået av radioaktiv forurensing overskrider grenseverdiene i normale norske overflatekilder. Forurensingen i vann blir nemlig kraftig fortynnet i vannkilder, og jo dypere kilden er jo mer fortynning. 

Grunnvannskilder blir lite påvirket, så det er i størst grad utildekkede brønner med overflatetilsig som risikerer forurensing den første tiden etter et nedfall. 

Folkehelseinstituttet påpeker likevel at det er viktig at atomhendelser inngår i vannverkenes beredskapsplaner. 

Norsk Vann følger med på denne problemstillingen. Vi viser her kort til oversikt over tilgjengelig informasjon om dette per i dag:

 

Kjetil Furuberg
Kontaktperson:

Kjetil Furuberg
Avdelingsleder Vanntjenester, Norsk Vann

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Beredskap i usikre tider

Beredskap i usikre tider

Hvordan planlegger vi i vannbransjen for god beredskap og krisehåndtering når usikkerheten brer seg i samfunnet? Det skal vi bore i under den nasjonale Vannberedskapskonferansen 2023, som arrangeres på Hamar 9. og 10. mai. Russlands invasjon av Ukraina virker i...

les mer
Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for stor fleksibilitet.  (Artikkelen...

les mer