6255 3030 post@norskvann.no

Påslipp fra næringsmiddelbedrifter

Påslipp fra næringsmiddelbedrifter omfattet av BAT-krav til kommunalt nett

Mange næringsmiddelbedrifter i Norge har i dag påslipp til kommunalt nett hvor det industrielle avløpsvannet blir renset i det kommunale avløpsrenseanlegget.

Flere av næringsmiddelbedriftene er omfattet av EUs industriutslippsdirektiv (IED-direktivet, Direktiv 2010/75/EU) og får utslippsgrenseverdier iht. BAT-AEL (Best Available Techniques – Associated Emission Levels).

For næringsmiddelbedrifter omfattet av Food, Drink and Milk Industries skal BAT kravene være oppfylt innen 4. desember 2023. Det er bedriften som har kravet og som er ansvarlig for å oppfylle dette, men hvordan bedriften velger å oppfylle kravet vil påvirke påslippet til det kommunale renseanlegget.

Dette er derfor relevant for kommunen.

I menyen til høyre kan du laste ned et veiledningsnotat utarbeidet av Norsk Vann, samt et regneark kommunen kan bruke for å vurdere sine påslipp.

Kontaktperson Norsk Vann:

Elisabeth Lyngstad
rådgiver
Tlf: 

 

Relaterte nyhetssaker