6255 3030 post@norskvann.no

RIF har kåret Årets bachelor i vann og miljø

16. nov, 2023 | Aktuelt - jobb med vann, Utdanning

Årets pris for beste BSc-oppgave går til Elin Nordskaug, Marie Otneim Forshaug, Lovise Mulstrand Nyhagen og Gerd Une Fjerdingstad fra OsloMet for oppgaven «Kampen om plassen – over og under bakken». Tom Baade Mathiesen fra OsloMet har vært veileder.

Oppgaven tar sikte på å løse problemstillinger knyttet til oppgradering av ledningsnett i en 450 meter lang trafikkert strekning i Pilestredet i Oslo. Her møter aktørene utfordringer med avstandskrav og plassbehov, samtidig som trafikkavvikling for trikk, biler, gående og syklende skal kombineres med en effektiv og fremtidsrettet overvannshåndtering.

Svært aktuell problemstilling

Juryen vektlegger i sin vurdering at bacheloroppgaven setter søkelyset på en svært aktuell problemstilling ved planlegging og prosjektering av gateoppgradering i by, i en tid hvor behovene knyttet til arealer og infrastruktur i denne type prosjekter stadig øker mens tilgjengelige arealer forblir de samme.

Bacheloroppgaven har på en god måte synliggjort typiske utfordringene ved planleggingen og prosjekteringen av gateoppgraderinger. Ekspertgruppen mener at oppgaven oppfyller kravene om at årets bachelor skal være nytenkende, ha nyhetsverdi, og være praktisk og nyttig for rådgiverbransjen.

RIFs ekspertgruppe for Vann og Miljø gratulerer prisvinnerne med årets pris som er på kr 10.000,- , og ønsker lykke til videre i studier og arbeidsliv.

Norsk Vann hiver seg også på og gratuerer med utmerkelsen, og ser frem til å møte dere i bransjen i årene som kommer!

Kilde: rif.no

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vannsenteret på Ås åpner dørene i høst

Vannsenteret på Ås åpner dørene i høst

Til alle som har ventet lenge på at Vannsenteret skal bli en virkelighet: I fjerde kvartal skal infrastrukturen for byggetrinn èn være på plass, og de første aktivitetene ved senteret kan starte. Et felles, sentralt anlegg for trening, opplæring, testing og utvikling...

les mer
Elektro for ikke-elektrikere

Elektro for ikke-elektrikere

Det begynner å bli en stund siden Norsk Vann sist arrangerte elektrokurs, og det er derfor gledelig å konstatere at vi fikk gjennomført årets første elektrokurs uten store forfall eller andre covid-utfordringer. Kurset Elektro for ikke-elektrikere ble meget raskt...

les mer