6255 3030 post@norskvann.no

Prisdryss på årskonferansen i Stavanger

13. sep, 2023 | Prisutdelinger

Norsk vannbransje er i disse dager samlet i Stavanger til Norsk Vanns årskonferanse. Nærmere 240 deltakere fra hele landet tar del i to fulle konferansedager fullspekket med ny kunnskap, nye bekjentskaper og gode diskusjoner.  Til begivenhetene hører det med prisutdelinger under konferansemiddagen, til de som bør hedres for en ekstra innsats i bransjen.

Stavanger kommune er årets bedreVANN-kommune 2022

Vi har gleden av å tildele vertskommunen for årskonferansen – Stavanger kommune – prisen «Årets bedreVANN-kommune 2022». Prisen deles ut årlig til den kommunen som har oppnådd best resultater i bransjens benchmarkingsverktøy, året før.

årets bedreVANN-kommune

På bildet: Stavanger kommune mottok prisen Årets bedreVANN-kommune 2022. Fra venstre Jostein Berggraf, Bjørn Zimmer Jacobsen, Jarle Furre og Ragnhild Aalstad, Norsk Vann. Foto: Inger Anita Merkesdal.

Utdrag fra juryens begrunnelse:
«Årets bedreVANN-kommune er en stor norsk kommune plassert på Sørvest-landet, og har ca. 145.000 innbyggere… vi snakker da selvsagt om Stavanger kommune!

Stavanger er årets kommune fordi de gjennom målrettet arbeid i kommunen og samarbeid i IVAR IKS har gode og bærekraftige VA-tjenester. Stavanger har hatt gode tjenester over mange år, men har fortsatt utfordringer med reduksjon av vannlekkasjer og fremmedvann.

Stavanger er best på alle de viktige indikatorene for sikkerhet og bærekraft innen vannforsyning. Avløpsrensingen er god, og kommunen fornyer avløpsnettet i tråd med behovet.

Stavanger har lave kostnader og gebyrer. Regionalt samarbeid om vannproduksjon og avløpsrensing gir stordriftsfordeler. Det gjør det mulig å møte framtidsutfordringene som økte rensekrav og økt bærekraft i tjenesteproduksjonen uten at kostnadsveksten blir for stor.

Vi gratulerer Stavanger kommune som årets bedreVANN kommune 2022!
Hele begrunnelsen kan du lese her.

bedreVANN er Norsk Vanns verktøy for å måle og vurdere tilstand og kostnader for de kommunale vann- og avløpstjenestene i Norge. Den helt ferske bedreVANN-rapporten 2022 finner du her.

Asker kommune får Omdømmeprisen 2023

Vinneren av Omdømmeprisen 2023 er Asker kommune! Asker er aktive i sin kommunikasjon med innbyggerne og i rekrutteringsarbeidet.

Omdømmeprisen2023

På bildet: Omdømmeprisen 2023 gikk til Asker kommune. Fra venstre Martin Stensland og Per Øystein Funderud. Foto: Inger Anita Merkesdal. 

Utdrag fra juryens begrunnelse:
«Vinneren har bygget opp et godt miljø som jobber med kommunikasjon over tid. Kommunen er aktivt med i traineeVANN og har hatt flere traineekandidater, og noen av dem har også fått fast jobb i kommunen i ettertid. Kommunen legger til rette for at medarbeiderne kan delta aktivt i VA-yngre og fremme vannbransjen overfor andre.

Vinneren har en egen Instagram-konto som viser frem de som jobber innenfor blant annet vann, avløp og renovasjon. Denne siden følges av 761 mennesker som får et innblikk i livet til en kommunearbeider i feltet.

Omdømmeprisen for 2022 går til en stor og sentral kommune. Kommunen er også med i bedreVANN og har i underkant av 100.000 innbyggere etter kommunesammenslåing i 2020.

Vi gratulerer Asker kommune med Omdømmeprisen 2023!
Hele begrunnelsen kan leses her.

Bærum kommune er best på Bærekraft!

Tredje og siste pris i årets prisdryss er Bærekraftprisen 2023, som går til Bærum kommune! Prisvinneren har særlig satset på NoDig.

Bærekraftprisen

På bildet: Bærum kommune stakk av med Bærekraftprisen 2023. Knut Bjarne Sætre mottok prisen på vegne av kommunen. Foto: Inger Anita Merkesdal.

I juryens begrunnelse heter det:
Prisvinneren har i mange år vært langt framme når det gjelder bruk av NoDig. Et tydelig uttrykk for dette er regelen som er etablert – at grøftefrie metoder alltid skal være normalen. Det betyr at «hvis det viser seg å ikke være mulig å gjennomføre et prosjekt NoDig, og da handler det ikke om hvorvidt det er hensiktsmessig eller ei, men om det er faktisk gjennomførbart eller ikke, skal en ta en runde til, for å få det mulig!»

Prisvinneren har gjennom en innovativ anskaffelse etablert en markedsplass for overskuddmasser fra bygg- og anleggsprosjekter, for blant annet å kunne brukes som omfyllingsmasser i VA-prosjekter.

Prisvinneren har gjennom et innovasjonsprosjekt for fremtidsrettet overvannshåndtering utviklet nye løsninger for kartlegging av overvannsrisiko og planleggingsmetoder for å få klimatilpasning inn i alle prosjekter og tverrfaglige arbeidsprosesser for kommunens administrasjon.

Vi gratulerer Bærum kommune med Bærekraftprisen 2023!
Hele begrunnelsen kan du lese her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Stord og Vossevangen vassverk til topps

Stord og Vossevangen vassverk til topps

I dagens semifinale i konkurransen «Norges beste drikkevann» var det Stord vassverk fra Stord kommune og Vossevangen vassverk i Voss kommune som stakk av med seieren i klassene for hhv. overflatekilder og grunnvannskilder. På bildet: Stolte vinnere. Fra venstre Ronny...

les mer
Klepp er Årets bedreVANN-kommune 2021!

Klepp er Årets bedreVANN-kommune 2021!

Foto: Odd Borgestrand På tampen av Årskonferansens første dag var det nok en pris som skulle deles ut. Norsk Vanns egen benchmarkingsordning, bedreVANN, kårer hvert år Årets bedreVANN-kommune, og denne gang gikk prisen til Klepp kommune. Kommunen er årets kommune...

les mer