6255 3030 post@norskvann.no

Klepp er Årets bedreVANN-kommune 2021!

6. sep, 2022 | Arrangement, Prisutdelinger

Foto: Odd Borgestrand

På tampen av Årskonferansens første dag var det nok en pris som skulle deles ut. Norsk Vanns egen benchmarkingsordning, bedreVANN, kårer hvert år Årets bedreVANN-kommune, og denne gang gikk prisen til Klepp kommune.

Kommunen er årets kommune fordi de gjennom målrettet arbeid i kommunen og i samarbeidet i IVAR IKS har oppnådd svært gode og bærekraftige VA-tjenester. I 2021 var denne kommunen den eneste av de 77 bedreVANN-kommunene som hadde full score på tjenestekvaliteten for både vann- og avløpstjenesten.

 – De gode resultatene ville ikke vært mulig uten målrettet arbeid fra våre egne dyktige medarbeidere og samarbeidspartner IVAR IKS, uttaler Pål Thorvig Bergquist, fagansvarlig for vann- og avløp i Klepp kommune.

Klepp kommune er en mellomstor norsk kommune plassert på Sørvest-landet, med 20.163 innbyggere. Energiforbruket i kommunen er lavt, og IVAR IKS produserer energi tilsvarende 91 % av forbruket. Alle myndighetskrav til vannforsyning er overholdt og ledningsfornyelsen er i tråd med behovet. Også på avløp overholder kommunen alle myndighetskrav og fornyer avløpsnettet i tråd med behovet. Avløpsnettet har også god funksjon med lite driftsforstyrrelser, fremmedvann og overløpsutslipp.

Regionalt samarbeid om vannproduksjon og avløpsrensing gir stordriftsfordeler, som sammenlignbare kommuner ikke har. Selvkost er blant de laveste både på vann og avløp, noe som gir lave VA-gebyrer for innbyggerne.

Vi gratulerer Klepp kommune med prisen!

Du kan lese mer om bedreVANN her

Her finner du bedreVANN-rapporten 2021

Relaterte nyhetssaker

Fagtreff: Det grønne skiftet i VA-prosjekter

Fagtreff: Det grønne skiftet i VA-prosjekter

Vann- og avløpsbransjen har et samlet klimafotavtrykk på ca. 540 000 tonn CO2 ekv. i 2021 (ref. bedreVANN 2021). Den største andelen av dette kommer fra ledningsfornyelse og investeringer. For å redusere karbonavtrykket i VA-prosjekter må bransjen jobbe aktivt med å...

les mer
VAnnforsk-webinar om forslag til nytt avløpsdirektiv

VAnnforsk-webinar om forslag til nytt avløpsdirektiv

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie i 2023. Forslag til nytt avløpsdirektiv er tema på første webinar den 13. januar. Webinarene foregår på TEAMS annenhver fredag kl. 10-11. Det er ingen påmelding, bare å koble seg på. Se lenke og mer informasjon på VAnnforsk sin...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. 4 av 6 paralleller kan også følges digitalt. Program og påmelding finner du her.  Dag 1 - 16. mars Fagtreffet gjennomføres med tre paralleller per dag. På...

les mer
Vannberedskaps-konferansen 2023

Vannberedskaps-konferansen 2023

Norsk Vann, i samarbeid med fag- og forskningsmiljøet knyttet til beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet, inviterer til Vannberedskapskonferansen 2023 på Hamar 9. - 10. mai. Konferansen vil ta for seg aktuelle problemstillinger og utfordringer innen...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. Fagtreffet kan også følges digitalt. Sett av dagene i kalenderen allerede nå. Fagtreffet gjennomføres tradisjonen tro med flere paralleller for å gi plass...

les mer