6255 3030 post@norskvann.no

Klepp er Årets bedreVANN-kommune 2021!

6. sep, 2022 | Arrangement, Prisutdelinger

Foto: Odd Borgestrand

På tampen av Årskonferansens første dag var det nok en pris som skulle deles ut. Norsk Vanns egen benchmarkingsordning, bedreVANN, kårer hvert år Årets bedreVANN-kommune, og denne gang gikk prisen til Klepp kommune.

Kommunen er årets kommune fordi de gjennom målrettet arbeid i kommunen og i samarbeidet i IVAR IKS har oppnådd svært gode og bærekraftige VA-tjenester. I 2021 var denne kommunen den eneste av de 77 bedreVANN-kommunene som hadde full score på tjenestekvaliteten for både vann- og avløpstjenesten.

 – De gode resultatene ville ikke vært mulig uten målrettet arbeid fra våre egne dyktige medarbeidere og samarbeidspartner IVAR IKS, uttaler Pål Thorvig Bergquist, fagansvarlig for vann- og avløp i Klepp kommune.

Klepp kommune er en mellomstor norsk kommune plassert på Sørvest-landet, med 20.163 innbyggere. Energiforbruket i kommunen er lavt, og IVAR IKS produserer energi tilsvarende 91 % av forbruket. Alle myndighetskrav til vannforsyning er overholdt og ledningsfornyelsen er i tråd med behovet. Også på avløp overholder kommunen alle myndighetskrav og fornyer avløpsnettet i tråd med behovet. Avløpsnettet har også god funksjon med lite driftsforstyrrelser, fremmedvann og overløpsutslipp.

Regionalt samarbeid om vannproduksjon og avløpsrensing gir stordriftsfordeler, som sammenlignbare kommuner ikke har. Selvkost er blant de laveste både på vann og avløp, noe som gir lave VA-gebyrer for innbyggerne.

Vi gratulerer Klepp kommune med prisen!

Du kan lese mer om bedreVANN her

Her finner du bedreVANN-rapporten 2021

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse arrangeres 31. oktober i Oslo. I år er temaene effektiv og fremtidsrettet fornyelse av vanninfrastruktur og innovative løsninger for å møte nye krav på avløpsområdet. Har du forslag til prosjekter som bør presenteres på konferansen,...

les mer
Ledningsnett som tema på fagtreff

Ledningsnett som tema på fagtreff

Norsk Vann inviterer til fagtreff 14.-15. mars på Gardermoen med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. På parallell B, dag 1 av fagtreffet, er hovedtemaet "Ledningsnett". Vi går inn på ledningsfornyelse, hvor vi blant...

les mer
Digitalisering på årets Fagtreff

Digitalisering på årets Fagtreff

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen 14.-15. mars med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. Påmelding og program finner du her. På parallell B på dag 2 av fagtreffet er hovedtema...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer