6255 3030 post@norskvann.no

Klepp er Årets bedreVANN-kommune 2021!

6. sep, 2022 | Arrangement, Prisutdelinger

Foto: Odd Borgestrand

På tampen av Årskonferansens første dag var det nok en pris som skulle deles ut. Norsk Vanns egen benchmarkingsordning, bedreVANN, kårer hvert år Årets bedreVANN-kommune, og denne gang gikk prisen til Klepp kommune.

Kommunen er årets kommune fordi de gjennom målrettet arbeid i kommunen og i samarbeidet i IVAR IKS har oppnådd svært gode og bærekraftige VA-tjenester. I 2021 var denne kommunen den eneste av de 77 bedreVANN-kommunene som hadde full score på tjenestekvaliteten for både vann- og avløpstjenesten.

 – De gode resultatene ville ikke vært mulig uten målrettet arbeid fra våre egne dyktige medarbeidere og samarbeidspartner IVAR IKS, uttaler Pål Thorvig Bergquist, fagansvarlig for vann- og avløp i Klepp kommune.

Klepp kommune er en mellomstor norsk kommune plassert på Sørvest-landet, med 20.163 innbyggere. Energiforbruket i kommunen er lavt, og IVAR IKS produserer energi tilsvarende 91 % av forbruket. Alle myndighetskrav til vannforsyning er overholdt og ledningsfornyelsen er i tråd med behovet. Også på avløp overholder kommunen alle myndighetskrav og fornyer avløpsnettet i tråd med behovet. Avløpsnettet har også god funksjon med lite driftsforstyrrelser, fremmedvann og overløpsutslipp.

Regionalt samarbeid om vannproduksjon og avløpsrensing gir stordriftsfordeler, som sammenlignbare kommuner ikke har. Selvkost er blant de laveste både på vann og avløp, noe som gir lave VA-gebyrer for innbyggerne.

Vi gratulerer Klepp kommune med prisen!

Du kan lese mer om bedreVANN her

Her finner du bedreVANN-rapporten 2021

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter med webinarer annenhver fredag utover våren. Neste gang er fredag 5. mai kl. 10-11. Da får du høre om 3 interessante masteroppgaver ved NMBU: Nye bestemmelser om vanntap i drikkevannsforskriften: Vurdering av konsekvenser for norske...

les mer