6255 3030 post@norskvann.no

Fagskoleingeniør: – Akkurat det jeg var på jakt etter

15. feb, 2023 | Aktuelt - jobb med vann

Det nye VA-studiet ved Fagskolen Innlandet er midt i blinken for Peder (45), Kristine Marie (32) og Hans Arild (56)

Kilde: nemitek.no

– Jeg er utdannet rørlegger, men har i ettertid tatt Klima, energi og miljø-studiet ved Fagskolen i Oslo. Jeg har nå passert 40 år og har en stund tenkt at det ville vært fint med litt mer faglig påfyll, sier Peder Kaarbø Mathiesen, som til daglig jobber som avdelingsingeniør ved avdeling for Forvaltning og driftsplanlegging i Lillestrøm kommune.

Sammen med 20 andre studenter er han godt i gang med det nye VA-studiet ved Fagskolen Innlandet. Studiet, som er utviklet i samarbeid med bransjen, er et initiativ for å bøte på den enorme mangelen på kvalifisert VA-personell. Studiet går over fire år og tas ved siden av jobb.

Dokumentere kompetanse

Blant Mathiesens medstudenter er også kollega fra Lillestrøm kommune, Hans Arild Johansen (56). 

-Jeg ønsket meg mer ryggdekning innen VA-faget. Jeg er involvert i mange prosjekter, og da er det greit å være på bølgelengde og kunne snakke det samme språket, sier Johansen som er enhetsleder for Drift Vann i Lillestrøm kommunen

Bred forståelse

Kristine Marie Thilesen (32) er én av tre damer på det nye studiet. Hun har fagbrev i Kjemi og Prosess og bred bakgrunn innen cellulose- og biogassproduksjon, samt vanndistribusjon og produksjon. For henne handler studiet om å skaffe seg en bredere forståelse for VA-faget.

– Jeg jobber som driftsoperatør og vaktleder i Asker kommune. Jeg har en ambisjon om å jobbe enda tettere med beredskap og infrastruktur innen vann- og avløp i kommunen, og da passet dette studiet meg veldig godt, sier Thilesen.

Her kan du lese mer om studiet Vann- og avløpsteknologi ved Fagskolen Innlandet

Les hele artikkelen om de tre studentene på NemiTek sin nettside

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker