6255 3030 post@norskvann.no

Nye krav om lokale planer for avløp- og overvannshåndtering – nytt nettverk om overvann

29. aug, 2023 | Overvann

Mange enheter i kommunene tar beslutninger som krever kompetanse om overvann. Valg som tas i plan, byggesak og vei får konsekvenser for funksjonen til avløpsanleggene, og vice versa. Norsk Vann etablerer en ny nettverksgruppe for temaet bærekraftig overvannshåndtering, med fokus på å utarbeide gode retningslinjer og veiledning for overvannshåndtering i kommunene. Vi ønsker deltagelse fra ansatte i alle enheter i kommunen som jobber med overvann. Målet er å bidra til kunnskapsdeling og samarbeid om helhetlig, fremtidsrettet overvannshåndtering, som reduserer faren for skader på bygninger og infrastruktur, og som ikke minst bidrar til godt vannmiljø.

Norsk Vann har ulike nettverksgrupper innen ulike fagtema. Målet med nettverksgruppene er å etablere et kontaktnett og skape en møteplass for utveksling av erfaringer. Mottoet er «la oss lære av hverandre». Dette er et lavterskeltilbud hvor det er gratis å delta, og det arrangeres 1,5 times digitale treff om ulike tema omtrent en gang i måneden. Vi oppretter nå en ny nettverksgruppe for problemstillinger knyttet til overvannshåndtering. I forslag til revidert avløpsdirektiv er det ny artikkel 5 som introduserer en forpliktelse til å etablere lokalt integrerte planer for håndtering av avløpsvann i urbane områder for å begrense forurensning fra regnvannsoverløp og overvannsledninger. Tiltak for å begrense denne forurensningen handler i stor grad om hvordan overvannet håndteres.

Mange kommuner har, eller er i ferd med å utarbeide, nye veiledninger eller retningslinjer for overvannshåndtering i egen kommune. Det er viktig at disse veiledningene har god forankring i ulike enheter i kommunen, for å sikre gode planer og at riktige krav blir stilt, så fremtidstettede og bærekraftige løsninger blir etablert. Vi ønsker derfor deltagelse fra ansatte fra alle enheter i kommunen som jobber med overvann. Det kan bli ekstra nyttig og lærerikt om dere deltar sammen.

Tilknyttede medlemmer i Norsk Vann, som leverandører og rådgivere, har dessverre ikke anledning til å delta i nettverkene, men kan bli invitert til å holde presentasjoner innen aktuelle temaer. Norsk Vann har et prosjektområde på TEAMS for hvert nettverk og kaller inn til møter, men det er medlemmene i nettverkene som selv må bidra med informasjon, erfaringer og de gode diskusjonene. Målet er å dele de gode tankene og erfaringene slik at kommunene kan hjelpe hverandre til å få de gode og riktige løsningene (og unngå de dårlige). Førsteamanuensis Kim Paus fra NMBU vil delta som veileder/fagekspert i noen av nettverkstreffene.

Hvis du ønsker å delta i det nye nettverket om overvannshåndtering, ta kontakt med Ingun Tryland. Kom gjerne også med forslag til tema som bør tas opp i nettverket.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Forurenset overvann i byer

Forurenset overvann i byer

Vannspeil, bekker, elver og bynære strender er med på å skape trivsel i byene våre. Men vannkvaliteten i våre urbane vannforekomster kan være så som så. Hvordan byens overvann håndteres har mye å si for den lokale vannkvaliteten. Det er i dag et mål at overvann, som...

les mer
Har din kommune problemer med fremmedvann?

Har din kommune problemer med fremmedvann?

Da vil vi gjerne ha deg med i vår nettverksgruppe!   Norsk Vann opprettet høsten 2019 fire nettverksgrupper for avløpsrensing. I arbeidsgruppen for fremmedvann møtes deltakere fra ulike kommuner for deling av erfaring og diskusjoner relatert til...

les mer
Overvann — fra utfordring til ressurs

Overvann — fra utfordring til ressurs

Norsk Vann har deltatt i en kampanje i regi av Media Planet om bærekraftige byutvikling. Her kan du lese direktør Thomas Breens innlegg om overvann — fra utfordring til ressurs. Regn- og smeltevann som renner av på overflaten kalles overvann. I byer og tettsteder har...

les mer