6255 3030 post@norskvann.no

Ny C-rapport fra Norsk Vann – Stikkledninger i varerør

5. sep, 2023 | Ledningsnett, Prosjekter, Rapporter

Drammen kommune har tatt initiativ til et innovasjonsprosjekt med mål om å utforske og søke svar på flere problemstillinger knyttet til stikkledninger i varerør. Resultatet er rapport C16 – Stikkledninger i varerør.

Det er kjent at flere kommuner stiller krav til tilknytning av stikkledninger for vann i kum. Dette kan bidra til å redusere risikopunkter for lekkasjer og gjøre det betydelig enklere å kontrollere lekkasjer. Som en konsekvens av denne praksisen vil stikkledningstraseene bli lengre, og økte vedlikeholdskostnader vil påløpe abonnentene. Som et tiltak som kan bidra til å redusere kostnadene, har enkelte kommuner begynt å kreve at stikkledninger legges i varerør, enten det er fra offentlig veigrunn eller helt frem til husveggen, for å minimere eller unngå graving helt. Kunnskapen på dette området har vært begrenset, og det er delte meninger om hvor godt stikkledninger i varerør fungerer i praksis.

Med utgangspunkt i dette tok Drammen kommune initiativ til et innovasjonsprosjekt med mål om å utforske og søke svar på flere problemstillinger knyttet til stikkledninger i varerør og for å oppnå økt kunnskap på dette området. Eksempler på problemstillinger som prosjektet utforsket er:

  • Hva skal til for at man skal kunne benytte varerørene og skifte ut stikkledningene gravefritt?
  • Hvordan påvirker deformasjon av varerørene mulighet for å trekke inn et nytt rør?
  • Hvilke kombinasjon av medierør og varerør er enklest å trekke ut/inn?
  • Hvordan påvirker bøyeradius størrelsen på avvinklingen?

Prosjektet er delvis finansiert gjennom FHI’s program for teknologiutvikling og er gjennomført i samarbeid med flere kommuner og andre aktører, inkludert Norsk Vann.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Nettverk for ledningsnett

Nettverk for ledningsnett

Norsk Vann har etablert ulike nettverksgrupper og vi har fått flere ønsker om å starte en nettverksgruppe om temaet ledningsnett. Vi lytter til medlemmene våre og setter i gang et slikt nettverk. Målet med nettverksgruppene til Norsk Vann er å etablere et kontaktnett...

les mer