Norsk Vann støtter forslagene til endringer i forskriften for ingeniørutdanningen.  Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet med innspill til endringene i forskriften for ingeniørutdanningen. I høringsuttalelsen støtter Norsk Vann blant annet...

les mer