6255 3030 post@norskvann.no

Fagtreff 2022 vel gjennomført

10. mar, 2022 | Arrangement, Avløp, Ledningsnett, Vann

I tre dager til ende har vannbransjen delt erfaringer og kunnskap med hverandre i regi av Norsk Vanns årlige fagtreff.

Programmet har tatt for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må ha kjennskap til og kunne håndtere i tiden som kommer. 

En blanding av innspilte foredrag, live foredrag i studio på Hamar og sofaprat med mulighet for publikum til å stille spørsmål som besvares på direkten, har forhåpentligvis bidratt til både kunnskapsspredning, læring, refleksjon, inspirasjon og motivasjon. 

Aller helst ønsker Norsk Vann at de om lag 320 deltakerne skal stå bedre rustet til å møte utfordringene i egen hverdag. 

Programmet for årets fagtreff har vært delt i tre deler.

Dag 1 hadde fokus på drikkevann – vannkilder, overvåking av vannkvalitet og fjellbasseng. Dag 2 handlet om ledningsnettet, med stikkord som sikker drift, trykkreduksjon og bruk av vannmålere, fremmedvann med mer, mens siste dag ble viet til avløp og «tidenes avløpssatsing».  

Programmet for årets fagtreff kan leses her

De fleste foredragene fra fagtreffet legges åpent tilgjengelig på denne siden. 

Deltakerne på årets fagtreff får tilgang til videoopptak fra de tre dagene. Mail med lenker til disse videoene er sendt ut i dag. Videoene blir liggende ute i en uke. Deltakerne får også tilsendt evalueringsskjema som vi blir veldig glade om dere fyller ut. 

Norsk Vann ønsker å takke foredragsholdere, samarbeidspartnere og ikke minst engasjerte deltakere som sendte inn gode spørsmål underveis. 

Vel blåst!

Relaterte nyhetssaker

Fagtreff: Det grønne skiftet i VA-prosjekter

Fagtreff: Det grønne skiftet i VA-prosjekter

Vann- og avløpsbransjen har et samlet klimafotavtrykk på ca. 540 000 tonn CO2 ekv. i 2021 (ref. bedreVANN 2021). Den største andelen av dette kommer fra ledningsfornyelse og investeringer. For å redusere karbonavtrykket i VA-prosjekter må bransjen jobbe aktivt med å...

les mer
VAnnforsk-webinar om forslag til nytt avløpsdirektiv

VAnnforsk-webinar om forslag til nytt avløpsdirektiv

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie i 2023. Forslag til nytt avløpsdirektiv er tema på første webinar den 13. januar. Webinarene foregår på TEAMS annenhver fredag kl. 10-11. Det er ingen påmelding, bare å koble seg på. Se lenke og mer informasjon på VAnnforsk sin...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. 4 av 6 paralleller kan også følges digitalt. Program og påmelding finner du her.  Dag 1 - 16. mars Fagtreffet gjennomføres med tre paralleller per dag. På...

les mer
Tilskudd fra Miljødirektoratet

Tilskudd fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har lyst ut midler for 2023 for arbeid med klimatilpasning og for arbeid med å bedre miljøtilstanden i elver, innsjøer og kystvann. Midler øremerket tiltak for å redusere utslipp fra kommunalt avløp til Oslofjorden lyses ut senere. Tilskuddsordningen...

les mer