6255 3030 post@norskvann.no

Fagtreff 2022 vel gjennomført

10. mar, 2022 | Arrangement, Avløp, Ledningsnett, Vann

I tre dager til ende har vannbransjen delt erfaringer og kunnskap med hverandre i regi av Norsk Vanns årlige fagtreff.

Programmet har tatt for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må ha kjennskap til og kunne håndtere i tiden som kommer. 

En blanding av innspilte foredrag, live foredrag i studio på Hamar og sofaprat med mulighet for publikum til å stille spørsmål som besvares på direkten, har forhåpentligvis bidratt til både kunnskapsspredning, læring, refleksjon, inspirasjon og motivasjon. 

Aller helst ønsker Norsk Vann at de om lag 320 deltakerne skal stå bedre rustet til å møte utfordringene i egen hverdag. 

Programmet for årets fagtreff har vært delt i tre deler.

Dag 1 hadde fokus på drikkevann – vannkilder, overvåking av vannkvalitet og fjellbasseng. Dag 2 handlet om ledningsnettet, med stikkord som sikker drift, trykkreduksjon og bruk av vannmålere, fremmedvann med mer, mens siste dag ble viet til avløp og «tidenes avløpssatsing».  

Programmet for årets fagtreff kan leses her

De fleste foredragene fra fagtreffet legges åpent tilgjengelig på denne siden. 

Deltakerne på årets fagtreff får tilgang til videoopptak fra de tre dagene. Mail med lenker til disse videoene er sendt ut i dag. Videoene blir liggende ute i en uke. Deltakerne får også tilsendt evalueringsskjema som vi blir veldig glade om dere fyller ut. 

Norsk Vann ønsker å takke foredragsholdere, samarbeidspartnere og ikke minst engasjerte deltakere som sendte inn gode spørsmål underveis. 

Vel blåst!

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer
Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO jobber med et initiativ som på sikt kan resultere i en internasjonal standard for «nedspylbare produkter». Det er mildt sagt en dårlig ide! Våtservietter og engangskluter, sanitærprodukter og andre artikler fra...

les mer