6255 3030 post@norskvann.no

Møt: Sigurd Semb Mikkelsen

1. apr, 2022 | Jobb med vann-profiler

26 år gamle Sigurd Semb Mikkelsen stortrives som trainee på Solumstrand renseanlegg i Drammen kommune.

-Jeg jobber som driftsingeniør og har svært varierte oppgaver i hverdagen. Jeg jobber blant annet med datainnsamling, analyse og rapportering av avløpssystemets tilstand og effekt, med prøvetaking av avløpsvann for å dokumentere og undersøke renseanleggenes effekt, kartlegging av lekkasjer på ledningsnettet, og med kildesporing av ulovlige eller udokumenterte påslipp av avløp, forteller Sigurd.

Jobben som trainee i Drammen kommune fikk han gjennom traineVANN-programmet, som han hørte om av en kollega da han hadde sommerjobb for Asker kommune Vann og vannmiljø.

-Det syntes jeg hørte ut som en perfekt måte å starte en karriere innen vann og avløp på, og jeg søkte på programmet mens jeg gikk siste året på NTNU. Og så var jeg heldig nok til å få jobben!

Viktig samfunnsoppdrag

Sigurd synes det er vanskelig å velge én ting som er best med jobben han utfører.

-Jeg jobber daglig med spennende teknologiske løsninger for å utføre et ekstremt viktig samfunnsoppdrag. Jeg er en del av en arbeidsplass med svært bred og variert faglig kompetanse, der sivilingeniører med doktorgrad samarbeider med fagarbeidere som har årelang erfaring fra felt. Teori og praksis møtes kontinuerlig! forklarer Sigurd. 

-Jeg får være med på å forvalte enorme fysiske systemer, som krever at man bruker tid både i felt og på kontoret. Det gir varierte arbeidsdager der jeg får brukt både hodet og kroppen. Det er veldig morsomt og motiverende å være en del av en bransje som nå møter de store samfunnsutfordringene med digitalisering og klimatilpassing.

Utfordringene i byene

Hvordan man skal tilpasse byene våre til framtidens klima er noe Sigurd er spesielt opptatt av.

-Vi kommer til å få våtere og villere vær, med mer nedbør på kortere tid. Det ser vi allerede skjer, med flere enorme regnhendelser i store byer de siste årene.

Samtidig fører urbanisering til fortetting i byene, hvor vannets naturlige vei ned i bakken blir blokkert av asfalt, betong og hustak. Dette gjør at rørene som vi til nå har basert overvannshåndteringen på rett og slett ikke makter å ta unna alt vannet. Da risikerer vi å få store urbane flommer, som i København i 2011.

-Å tilpasse byene denne nye situasjonen er en stor oppgave, som krever mye nytenkning og samarbeid på tvers av fagdisipliner. Vi kan ikke grave opp hele byen for å legge nye rør, så her må man tenke annerledes, mener Sigurd. 

Det jobbes blant annet med å benytte eksisterende elementer i byene til å håndtere overvann ved ekstremhendelser. F.eks. kan bilveier lede vann, slik at vannet finner veien til en elver eller sjøen uten å forårsake skade. Parker og lekeplasser som ligger lavt i terrenget kan brukes til å fordrøye store vannmengder. Grønn infrastruktur, som grønne tak, regnbed og trær, kan bidra til å bremse vannets vei til rørene, slik at rørene får mer tid til å håndtere vannmengdene.

-Det er mange konsepter som er aktuelle i mange forskjellige situasjoner, så her må man velge med omhu. Men det viktigste er nok uansett at man tar hensyn til overvann tidlig i byggeprosesser, og bygger deretter. Det er langt enklere enn å skulle løse problemene når et område allerede er utbygd, påpeker Sigurd, og avslutter:

-Behovet for å finne gode løsninger på overvannsproblemer vil bare øke, og det blir et spennende fagfelt å følge i årene som kommer! 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Håndfast jobb

Håndfast jobb

Møt Ronita Chowdhury, 24 år fra Oslo, som skal innom både kommune, entreprenør og rådgiverselskap i sin traineejobb! Ronita har alltid vært interessert i realfag og bestemte seg tidlig for å bli sivilingeniør. -Jeg studerte den femårige masteren Bygg- og miljøteknikk...

les mer
Møt: Ida Saxrud

Møt: Ida Saxrud

Hei! Jeg heter Ida Saxrud og er trainee i Norsk Vann. For øyeblikket jobber jeg i Melhus kommune og skal videre til Trondheim kommune og Nordic Water. Nå jobber jeg med forprosjektering av et nytt renseanlegg, samt diverse kartlegging av ledningsnettet i Melhus. I det...

les mer
Møt: Sara Lovise Haga

Møt: Sara Lovise Haga

-Det at vannbransjen er en av verdens raskest voksende næringer, med mange spennende arbeidsplasser, motiverte meg til å sikte på en jobb her. Det sier 23 år gamle Sara Lovise Haga fra Hommersåk i Sandnes. Over sommeren starter hun sin karriere i vannbransjen som...

les mer
Møt: Vilde Bårdsen Hustoft

Møt: Vilde Bårdsen Hustoft

Med en ingeniørutdanning i kjemi og miljø, og en master i kjemi på toppen, er Vilde en svært ettertraktet person på vei inn i vannbransjen.   Vilde Bårdsen Hustoft er 27 år og kommer opprinnelig fra Stavanger.  -Etter videregående skole, og ett år i...

les mer
Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Linda Hummervoll er trainee i Norsk Vanns traineeVANN-program. For tiden er hun plassert hos ØyVAR AS i Øygarden kommune. Der har hun nylig dratt i havn et ENØK-prosjekt som har resultert i at ØyVAR har fått strømstøtte, og støtte fra Enova til ENØK-tiltak på til...

les mer
Møt: William Bredberg

Møt: William Bredberg

Mitt navn er William Bredberg og jeg er 29 år gammel. Jeg kommer fra Lund i Sverige og studerte miljø og vannteknikk ved Uppsala universitet. Fra Sverige har jeg litt variert arbeidserfaring fra VA-bransjen. Jeg har jobbet som VA-ingeniør, og som laboratorieingeniør...

les mer
Møt: Birgith Terum

Møt: Birgith Terum

Birgith Øverby Terum (28) jobber med farekartlegging av råvannskilde som trainee hos MOVAR IKS.  -Jeg har jobbet med kartlegging av potensielle forurensningskilder for drikkevannskilden, og eventuelle tiltak de ansvarlige har innført. Fokuset har vært på hva som kan...

les mer