6255 3030 post@norskvann.no

Møt: Iva Pervan

1. apr, 2022 | Jobb med vann-profiler

Iva Pervan er 31 år og jobber med overvannshåndtering og klimatilpasning i det globale rådgivningsselskapet Rambøll.

-Jeg jobber med overvannshåndtering og klimatilpasning i tidligfase. Jeg har også erfaring med prosjekter innen hydrologi/hydraulikk, som omfatter blant annet flomberegninger og flomsonekartlegging, som er høyaktuelt som følge av klimaendringene vi opplever, forteller Iva. 

Hun har også flere års erfaring med hydrauliske beregninger og modellering av avløpssystemer. 

-Underveis i masterutdanningen min fikk jeg sommerjobb i et firma hvor jeg jobbet med hydraulisk modellering. Da jeg var ferdig med utdanningen fikk jeg jobb i samme firma. Etter noen år med modellering ønsket å utvide fagområdet mitt, og fikk anbefalt Rambøll av en venninne. Det viste seg å være et godt valg, for her trives jeg godt og får jobbet tverrfaglig på en rekke ulike prosjekter, sier Iva. 

Priviligert

-Jeg føler jeg er så priviligert som får jobbe med vann! Hverdagen er så variert – i det ene øyeblikket jobber jeg med problemstillinger i urbant område, i det andre holder jeg på med flomrisikovurderinger fra elver og hav, forteller hun engasjert.

-Gjennom overvannsprosjekter får man påvirke landskapet i urbant område, og slik bidra til en grønnere og mer levende by. Alle prosjektene for vurdering av flomrisiko er preget av problemstillinger der målet er å skape et mer robust samfunn. Hvis man ønsker å jobbe med samfunnskritisk infrastruktur og miljøet, er dette en perfekt jobb!

Miljøkrav og klimaendringer

Iva påpeker at vannbransjen står foran en rekke utfordringer i årene som kommer, og trekker spesielt frem nye miljøkrav og klimaendringene.

-Som en som bryr seg om miljøet ønsker jeg velkommen strengere rensekrav for avløpsvannet vårt. Mange av vannforekomstene våre har alt for dårlig vannkvalitet, og det er absolutt tragisk å se hvor ille det er i Oslofjorden. Dessverre lar ikke dette seg løse over natta – vi trenger et kompetanseløft, mer ressurser og større investeringer. Vi må bygge nye anlegg, oppgradere eksisterende og sørge for effektive overvåkingssystemer, sier Iva. 

-Og vi har bare noen få år på oss for å klare tidsfristen myndighetene har satt. Dette er en utfordring som ganske mange av oss i bransjen vil jobbe med de neste årene. For det er helt essensielt å nå miljøkravene, slik at vi tar vare på og utvikler helse og livskvalitet i samfunnety vårt og samtidig tar vare på naturen!

-Den andre utfordringen er klimaendringene og usikkerheten knyttet til dem. Selv de fremste eksperter kan ikke svare på hvordan fremtiden vil se ut, og da blir spørsmålet hvordan vi skal sikre at vi bygger for en trygg og robust fremtid? Jeg tror at måten vi prosjekterer og planlegger på kommer til å kreve mer fleksibilitet og nye måter å løse problemer på, sier Iva. 

-Alle disse problemstillingene skaper også mange nye muligheter. I møtet med store utfordringer skapes jo rom for nytenkning og utvikling. Vannbransjen er i endring, og vi vil oppleve både større og raskere endringer i årene som kommer. Det blir det gøy å være med på! avslutter Iva. 

Relaterte nyhetssaker

Møt: William Bredberg

Møt: William Bredberg

Mitt navn er William Bredberg og jeg er 29 år gammel. Jeg kommer fra Lund i Sverige og studerte miljø og vannteknikk ved Uppsala universitet. Fra Sverige har jeg litt variert arbeidserfaring fra VA-bransjen. Jeg har jobbet som VA-ingeniør, og som laboratorieingeniør...

les mer
Møt: Birgith Terum

Møt: Birgith Terum

Birgith Øverby Terum (28) jobber med farekartlegging av råvannskilde som trainee hos MOVAR IKS.  -Jeg har jobbet med kartlegging av potensielle forurensningskilder for drikkevannskilden, og eventuelle tiltak de ansvarlige har innført. Fokuset har vært på hva som kan...

les mer
Møt: Vilde Karlsen Løkken

Møt: Vilde Karlsen Løkken

Vilde Karsen Løkken (26) er Trainee hos Årnes Vannverk SA. Hun er en del av Norsk Vanns traineeordning, traineeVANN, på andre året. -Som trainee har jeg fått muligheten til å være med på mye forskjellig. Her i Årnes Vannverk er vi få ansatte noe som gjør at jeg får et...

les mer
Møt: Sigurd Semb Mikkelsen

Møt: Sigurd Semb Mikkelsen

26 år gamle Sigurd Semb Mikkelsen stortrives som trainee på Solumstrand renseanlegg i Drammen kommune. -Jeg jobber som driftsingeniør og har svært varierte oppgaver i hverdagen. Jeg jobber blant annet med datainnsamling, analyse og rapportering av avløpssystemets...

les mer
Møt: Ida Grendstad

Møt: Ida Grendstad

Ida Grendstad er 24 år og er for tiden i en traineestilling gjennom TraneeVANN i avdelingen Plan og investering i Vann og vannmiljø i Asker kommune.  -Jeg jobber hovedsakelig med planlegging innenfor avløpsområdet, og for tiden går det med mye tid til prioriteringer...

les mer
Møt: Knut Martin Anshuus

Møt: Knut Martin Anshuus

Knut Martin Anshuus er 41 år gammel og jobber i vann- og avløpsetaten i Fredrikstad kommune. Her jobber han blant annet med å følge opp vann- og avløpsprosjekter, og pålegg om utbedring eller omlegging av private avløpsledninger. -Det beste med jobben er følelsen av å...

les mer
Møt: Elin Fjellmann Nordbye

Møt: Elin Fjellmann Nordbye

Elin Fjellmann Nordbye er 27 år og jobber for tiden i en traineestilling i Ringsaker kommune gjennom TraineeVANN-programmet. -Hovedsakelig jobber jeg med programmet Gemini (VA og Portal) som brukes til å dokumentere og planlegge utvikling og vedlikehold av kommunens...

les mer