6255 3030 post@norskvann.no

Møt: Birgith Terum

5. mai, 2022 | Jobb med vann-profiler

Birgith Øverby Terum (28) jobber med farekartlegging av råvannskilde som trainee hos MOVAR IKS. 

-Jeg har jobbet med kartlegging av potensielle forurensningskilder for drikkevannskilden, og eventuelle tiltak de ansvarlige har innført. Fokuset har vært på hva som kan forringe råvannskvaliteten, og om det videre kan redusere kvaliteten på det rensende vannet, forteller Birgith. Det vil videre bli vurdert om flere tiltak bør innføres.

-Oversikten vil hjelpe oss som vannverk, forbrukere og tilgrensede kommuner å legge til rette for at vannkvaliteten i drikkevannskilden opprettholdes og helst forbedres, forklarer hun videre.

Søkte traineestilling

Birgith søkte for å bli VANNtrainee gjennom Norsk Vann rett etter studiene.

-Denne traineeordningen virket spesielt spennende, fordi den ga meg muligheten til å jobbe hos tre ulike bedrifter i bransjen. Her kunne jeg tilegne meg mye ulik kunnskap og erfaring på forholdsvis kort tid. I løpet av de to årene deltar jeg også i et kompetanseprogram, som gir kursing i ledelse, teamarbeid, prosjektstyring mm. På denne måten får man både faglig og personlig utvikling i traineeprogrammet.

-Jeg stortrives og er kjempetakknemlig for at jeg har fått en så god start på arbeidslivet, sier Birgith.

Birgith peker videre på at vannbransjen er bred og inneholder veldig mange tematikker. Det gjør at det er spennende å gå på jobb.

-Det er meningsfylt å jobbe for et sunt og godt drikkevann, og en god ivaretakelse av vannmiljøet med riktig avløpsrensing, slår hun fast.

Mye å ta tak i

På spørsmålet om hva hun tenker om utfordringene samfunnet står overfor når det gjelder å sikre gode vann- og avløpstjenester til befolkningen, har Birgith noen klare oppfatninger.

-Det er flere utfordringer som VA-sektoren står ovenfor, men det at andelen fremmedvann (overvann, grunnvann, rent drikkevann) i spillvannet er så høy som opptil 70 % enkelte steder er et stort problem. Når både vannmengde og mengde næringsstoffer inn på anlegget svinger i så stor grad, blir det utfordrende å drive renseprosessen på en optimal måte. Et annet aspekt med utette transportsystemer er at mye av avløpsmengdene renner ut på veien. Enten gjennom overløp, ved at det rett og slett ikke er plass til alt sammen, eller ved at røret er utett og avløpet renner ut i grøfta.

Fornying, innovasjon og spennende oppgaver

-Behovet for fornying av transportsystemene utgjør en stor andel av det forespeila, enorme investeringsbehovet i VA-sektoren. Men nettopp dette store behovet for fornying, gjør det også veldig spennende å jobbe med akkurat dette! sier Birgith.

-Her er det stor takhøyde for å tenke nytt og innovativt, og IoT-løsninger for sensorer og strømperehabilitering av ledningsnett er noen av eksemplene. I dette arbeidet ser man også omtrent momentant forbedringer av jobben man legger ned, når badevannskvaliteten blir god og resipienten ikke lenger mottar urenset avløpsvann. Det er veldig motiverende.

 

 

Relaterte nyhetssaker

Møt: William Bredberg

Møt: William Bredberg

Mitt navn er William Bredberg og jeg er 29 år gammel. Jeg kommer fra Lund i Sverige og studerte miljø og vannteknikk ved Uppsala universitet. Fra Sverige har jeg litt variert arbeidserfaring fra VA-bransjen. Jeg har jobbet som VA-ingeniør, og som laboratorieingeniør...

les mer
Møt: Vilde Karlsen Løkken

Møt: Vilde Karlsen Løkken

Vilde Karsen Løkken (26) er Trainee hos Årnes Vannverk SA. Hun er en del av Norsk Vanns traineeordning, traineeVANN, på andre året. -Som trainee har jeg fått muligheten til å være med på mye forskjellig. Her i Årnes Vannverk er vi få ansatte noe som gjør at jeg får et...

les mer
Møt: Iva Pervan

Møt: Iva Pervan

Iva Pervan er 31 år og jobber med overvannshåndtering og klimatilpasning i det globale rådgivningsselskapet Rambøll. -Jeg jobber med overvannshåndtering og klimatilpasning i tidligfase. Jeg har også erfaring med prosjekter innen hydrologi/hydraulikk, som omfatter...

les mer
Møt: Sigurd Semb Mikkelsen

Møt: Sigurd Semb Mikkelsen

26 år gamle Sigurd Semb Mikkelsen stortrives som trainee på Solumstrand renseanlegg i Drammen kommune. -Jeg jobber som driftsingeniør og har svært varierte oppgaver i hverdagen. Jeg jobber blant annet med datainnsamling, analyse og rapportering av avløpssystemets...

les mer
Møt: Ida Grendstad

Møt: Ida Grendstad

Ida Grendstad er 24 år og er for tiden i en traineestilling gjennom TraneeVANN i avdelingen Plan og investering i Vann og vannmiljø i Asker kommune.  -Jeg jobber hovedsakelig med planlegging innenfor avløpsområdet, og for tiden går det med mye tid til prioriteringer...

les mer
Møt: Knut Martin Anshuus

Møt: Knut Martin Anshuus

Knut Martin Anshuus er 41 år gammel og jobber i vann- og avløpsetaten i Fredrikstad kommune. Her jobber han blant annet med å følge opp vann- og avløpsprosjekter, og pålegg om utbedring eller omlegging av private avløpsledninger. -Det beste med jobben er følelsen av å...

les mer
Møt: Elin Fjellmann Nordbye

Møt: Elin Fjellmann Nordbye

Elin Fjellmann Nordbye er 27 år og jobber for tiden i en traineestilling i Ringsaker kommune gjennom TraineeVANN-programmet. -Hovedsakelig jobber jeg med programmet Gemini (VA og Portal) som brukes til å dokumentere og planlegge utvikling og vedlikehold av kommunens...

les mer