6255 3030 post@norskvann.no

Møt: Birgith Terum

5. mai, 2022 | Jobb med vann-profiler

Birgith Øverby Terum (28) jobber med farekartlegging av råvannskilde som trainee hos MOVAR IKS. 

-Jeg har jobbet med kartlegging av potensielle forurensningskilder for drikkevannskilden, og eventuelle tiltak de ansvarlige har innført. Fokuset har vært på hva som kan forringe råvannskvaliteten, og om det videre kan redusere kvaliteten på det rensende vannet, forteller Birgith. Det vil videre bli vurdert om flere tiltak bør innføres.

-Oversikten vil hjelpe oss som vannverk, forbrukere og tilgrensede kommuner å legge til rette for at vannkvaliteten i drikkevannskilden opprettholdes og helst forbedres, forklarer hun videre.

Søkte traineestilling

Birgith søkte for å bli VANNtrainee gjennom Norsk Vann rett etter studiene.

-Denne traineeordningen virket spesielt spennende, fordi den ga meg muligheten til å jobbe hos tre ulike bedrifter i bransjen. Her kunne jeg tilegne meg mye ulik kunnskap og erfaring på forholdsvis kort tid. I løpet av de to årene deltar jeg også i et kompetanseprogram, som gir kursing i ledelse, teamarbeid, prosjektstyring mm. På denne måten får man både faglig og personlig utvikling i traineeprogrammet.

-Jeg stortrives og er kjempetakknemlig for at jeg har fått en så god start på arbeidslivet, sier Birgith.

Birgith peker videre på at vannbransjen er bred og inneholder veldig mange tematikker. Det gjør at det er spennende å gå på jobb.

-Det er meningsfylt å jobbe for et sunt og godt drikkevann, og en god ivaretakelse av vannmiljøet med riktig avløpsrensing, slår hun fast.

Mye å ta tak i

På spørsmålet om hva hun tenker om utfordringene samfunnet står overfor når det gjelder å sikre gode vann- og avløpstjenester til befolkningen, har Birgith noen klare oppfatninger.

-Det er flere utfordringer som VA-sektoren står ovenfor, men det at andelen fremmedvann (overvann, grunnvann, rent drikkevann) i spillvannet er så høy som opptil 70 % enkelte steder er et stort problem. Når både vannmengde og mengde næringsstoffer inn på anlegget svinger i så stor grad, blir det utfordrende å drive renseprosessen på en optimal måte. Et annet aspekt med utette transportsystemer er at mye av avløpsmengdene renner ut på veien. Enten gjennom overløp, ved at det rett og slett ikke er plass til alt sammen, eller ved at røret er utett og avløpet renner ut i grøfta.

Fornying, innovasjon og spennende oppgaver

-Behovet for fornying av transportsystemene utgjør en stor andel av det forespeila, enorme investeringsbehovet i VA-sektoren. Men nettopp dette store behovet for fornying, gjør det også veldig spennende å jobbe med akkurat dette! sier Birgith.

-Her er det stor takhøyde for å tenke nytt og innovativt, og IoT-løsninger for sensorer og strømperehabilitering av ledningsnett er noen av eksemplene. I dette arbeidet ser man også omtrent momentant forbedringer av jobben man legger ned, når badevannskvaliteten blir god og resipienten ikke lenger mottar urenset avløpsvann. Det er veldig motiverende.

 

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Håndfast jobb

Håndfast jobb

Møt Ronita Chowdhury, 24 år fra Oslo, som skal innom både kommune, entreprenør og rådgiverselskap i sin traineejobb! Ronita har alltid vært interessert i realfag og bestemte seg tidlig for å bli sivilingeniør. -Jeg studerte den femårige masteren Bygg- og miljøteknikk...

les mer
Møt: Ida Saxrud

Møt: Ida Saxrud

Hei! Jeg heter Ida Saxrud og er trainee i Norsk Vann. For øyeblikket jobber jeg i Melhus kommune og skal videre til Trondheim kommune og Nordic Water. Nå jobber jeg med forprosjektering av et nytt renseanlegg, samt diverse kartlegging av ledningsnettet i Melhus. I det...

les mer
Møt: Sara Lovise Haga

Møt: Sara Lovise Haga

-Det at vannbransjen er en av verdens raskest voksende næringer, med mange spennende arbeidsplasser, motiverte meg til å sikte på en jobb her. Det sier 23 år gamle Sara Lovise Haga fra Hommersåk i Sandnes. Over sommeren starter hun sin karriere i vannbransjen som...

les mer
Møt: Vilde Bårdsen Hustoft

Møt: Vilde Bårdsen Hustoft

Med en ingeniørutdanning i kjemi og miljø, og en master i kjemi på toppen, er Vilde en svært ettertraktet person på vei inn i vannbransjen.   Vilde Bårdsen Hustoft er 27 år og kommer opprinnelig fra Stavanger.  -Etter videregående skole, og ett år i...

les mer
Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Linda Hummervoll er trainee i Norsk Vanns traineeVANN-program. For tiden er hun plassert hos ØyVAR AS i Øygarden kommune. Der har hun nylig dratt i havn et ENØK-prosjekt som har resultert i at ØyVAR har fått strømstøtte, og støtte fra Enova til ENØK-tiltak på til...

les mer
Møt: William Bredberg

Møt: William Bredberg

Mitt navn er William Bredberg og jeg er 29 år gammel. Jeg kommer fra Lund i Sverige og studerte miljø og vannteknikk ved Uppsala universitet. Fra Sverige har jeg litt variert arbeidserfaring fra VA-bransjen. Jeg har jobbet som VA-ingeniør, og som laboratorieingeniør...

les mer
Møt: Vilde Karlsen Løkken

Møt: Vilde Karlsen Løkken

Vilde Karsen Løkken (26) er Trainee hos Årnes Vannverk SA. Hun er en del av Norsk Vanns traineeordning, traineeVANN, på andre året. -Som trainee har jeg fått muligheten til å være med på mye forskjellig. Her i Årnes Vannverk er vi få ansatte noe som gjør at jeg får et...

les mer