Vi ønsker dine innspill i en åpen høring om forslag på krav til betongrør- og rørdeler, med tilhørende veiledning. Frist for innspill er fredag 10. desember 2021. Bakgrunn Norsk Vann og rådet for Vannstandard arbeider med å utvikle de to produktene VA-norm og...

les mer