6255 3030 post@norskvann.no

Status på arbeidet med Vannstandard

7. mar, 2023 | Vannstandard

Beklageligvis er status på arbeidet med Vannstandarden at vi fortsatt ikke har funnet løsningen på et tilfredsstillende nettsted for å presentere krav og veiledning. En stor del av det faglige innholdet i form av krav og veiledning har vært klar en stund.

Utfordringer

Om kommunen har vedtatt særskilt bestemmelse til kommuneplanens arealdel eller ei, får konsekvenser for hvilke krav kommunen har lov å kreve av et foretak som bygger vann- og avløpsanlegg som kommunen senere skal overta. Det er plan- og bygningsloven som har bestemmelser om dette. Uten en lokal bestemmelse til kommuneplanens arealdel, er det flere krav i Vannstandard som kommunen kun kan stille til kommunale anlegg de selv bygger. Derfor må nettstedet kunne håndtere hvilke kommuner som har vedtatt kommuneplan eller ei.

Løsningen må også ivareta hvilke kommuner som har lokale krav som erstatter/stryker/kommer i tillegg til Norsk Vanns Vannstandard.

Videre skal løsningen vise krav til ulike anleggsløsninger, som hovedledninger, mindre renseløsninger, fett- og oljeutskillere, i tillegg til å bistå kommuner og foretak med en fornuftig rekkefølge på arbeidets gang.

Ovennevnte utfordringer stiller høye krav til sortering og filtrering av de mange krav og tilhørende veiledning, som inngår i Vannstandard. I tillegg er Norsk Vann opptatt av at løsningen får et godt brukergrensesnitt for de ulike målgruppene som raskt og effektivt skal hente ut og bruke informasjonen, og slik at driften av løsningen blir effektiv.

Fremdrift

Norsk Vann har derfor besluttet å innhente mer ekspertise for å komme i mål med nettstedet. Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag for en begrenset anbudskonkurranse. Konkurransen er sendt ut og vi håper å få kontrakt med et kompetent foretak som kan bistå oss raskt og effektivt. Norsk Vanns hovedfokus er å videreføre en kvalitetssikret versjon av arven fra VA-norm og VA/Miljø-blad, som blir brukervennlig for de ulike målgruppene som skal bruke Vannstandard. Frem til vi har kontrakten på plass er det særs krevende å si noe om når vi kan forvente å få ferdigstilt arbeidet. Vi vil informerer i Norsk Vanns kanaler så snart vi vet mer om fremdriften.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer