6255 3030 post@norskvann.no

Ny tilskuddsordning for kommuner: Program for teknologiutvikling i vannbransjen

13. sep, 2022 | Innovasjon

Er din kommune på søken etter innovative løsninger for levering av trygt og bærekraftig drikkevann til innbyggerne? Program for teknologiutvikling i vannbransjen går nå ut med en ny søknadsfrist for søknad på restmidler for 2022. Ny frist er 25. oktober 2022, og midlene betales ut medio desember.

Ønsker dere å teste ut nye løsninger i kommunen, og ønsker din kommune å bidra til kunnskapsbygging og samarbeid med leverandørindustri og FoU-miljøer? Program for teknologiutvikling i vannbransjen retter seg inn mot kommunene som vannverkseier og eier av infrastruktur knyttet til drikkevannsforsyning. Målet er å oppnå helsemessig tryggere vannforsyning og større leveringssikkerhet av drikkevann på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Programmet skal stimulere både til utvikling og utprøving av ny teknologi.

Det er restmidler fra i fjor pluss resterende midler fra i år som nå utlyses, rundt 5 millioner til sammen. Kravet til samarbeid med eksterne aktører gjelder fortsatt. Midlene skal i utgangspunktet benyttes inneværende år (legges inn i søknaden), men siden dette er en sen utlysning vil det være mulig å ettersende en kort søknad på epost om å få overført midlene til 2023, slik at det da skal rapporteres i 2024.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Folkehelseinstituttets nettsider. 

Kontaktperson er Line Ø. Angeloff, lineodegard.angeloff@fhi.no, tlf. 95 11 79 34

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse arrangeres 31. oktober i Oslo. I år er temaene effektiv og fremtidsrettet fornyelse av vanninfrastruktur og innovative løsninger for å møte nye krav på avløpsområdet. Har du forslag til prosjekter som bør presenteres på konferansen,...

les mer
VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie utover våren. Fredag 9. februar er temaet «bransjens behov for utdanning og kompetanse», og du får høre om OsloMet sin nye masterutdanning og FoU-prosjekter. Fredagen etter, den 16. februar, er temaet «Muligheter med nytt...

les mer
Vannbransjens Innovasjonskonferanse 2023

Vannbransjens Innovasjonskonferanse 2023

Delta på Vannbransjens innovative møteplass og få oppdateringer om siste nytt. Konferansen arrangeres 26. oktober i Oslo. Hovedtema for i år er: Hvordan kan vi lykkes med å redusere lekkasjene fra det norske drikkevannsnettet? Hvordan kan overvann i større grad bli en...

les mer
EurEau «Innovation Sharing Platform»

EurEau «Innovation Sharing Platform»

Ønsker du å diskutere innovative ideer og løsninger på vannbransjens utfordringer, med kollegaer fra Europa? Bli med i EurEaus nye interaktive diskusjonsforum. 25. november arrangeres webinar om utslipp av metan og lystgass fra renseanlegg. Norsk Vann er medlem i...

les mer