6255 3030 post@norskvann.no

Ny tilskuddsordning for kommuner: Program for teknologiutvikling i vannbransjen

13. sep, 2022 | Innovasjon

Er din kommune på søken etter innovative løsninger for levering av trygt og bærekraftig drikkevann til innbyggerne? Program for teknologiutvikling i vannbransjen går nå ut med en ny søknadsfrist for søknad på restmidler for 2022. Ny frist er 25. oktober 2022, og midlene betales ut medio desember.

Ønsker dere å teste ut nye løsninger i kommunen, og ønsker din kommune å bidra til kunnskapsbygging og samarbeid med leverandørindustri og FoU-miljøer? Program for teknologiutvikling i vannbransjen retter seg inn mot kommunene som vannverkseier og eier av infrastruktur knyttet til drikkevannsforsyning. Målet er å oppnå helsemessig tryggere vannforsyning og større leveringssikkerhet av drikkevann på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Programmet skal stimulere både til utvikling og utprøving av ny teknologi.

Det er restmidler fra i fjor pluss resterende midler fra i år som nå utlyses, rundt 5 millioner til sammen. Kravet til samarbeid med eksterne aktører gjelder fortsatt. Midlene skal i utgangspunktet benyttes inneværende år (legges inn i søknaden), men siden dette er en sen utlysning vil det være mulig å ettersende en kort søknad på epost om å få overført midlene til 2023, slik at det da skal rapporteres i 2024.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Folkehelseinstituttets nettsider. 

Kontaktperson er Line Ø. Angeloff, lineodegard.angeloff@fhi.no, tlf. 95 11 79 34

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vannbransjens Innovasjonskonferanse 2023

Vannbransjens Innovasjonskonferanse 2023

Delta på Vannbransjens innovative møteplass og få oppdateringer om siste nytt. Konferansen arrangeres 26. oktober i Oslo. Hovedtema for i år er: Hvordan kan vi lykkes med å redusere lekkasjene fra det norske drikkevannsnettet? Hvordan kan overvann i større grad bli en...

les mer
EurEau «Innovation Sharing Platform»

EurEau «Innovation Sharing Platform»

Ønsker du å diskutere innovative ideer og løsninger på vannbransjens utfordringer, med kollegaer fra Europa? Bli med i EurEaus nye interaktive diskusjonsforum. 25. november arrangeres webinar om utslipp av metan og lystgass fra renseanlegg. Norsk Vann er medlem i...

les mer