6255 3030 post@norskvann.no

Møt: Knut Martin Anshuus

31. mar, 2022 | Jobb med vann-profiler

Knut Martin Anshuus er 41 år gammel og jobber i vann- og avløpsetaten i Fredrikstad kommune.

Her jobber han blant annet med å følge opp vann- og avløpsprosjekter, og pålegg om utbedring eller omlegging av private avløpsledninger.

-Det beste med jobben er følelsen av å være til nytte for innbyggerne, enten det gjelder å hjelpe de berørte som har spørsmål angående sin private avløpsledning og prosjektet, eller å hjelpe til med å bli kvitt skadedyr i det kommunale ledningsnettet, forteller Knut Martin.

Etterutdannet seg

Knut Martin AnshuusEtter flere år i gravemaskin bestemte Knut Martin seg for å ta etterutdannig.

-I Fredrikstad kommune fikk jeg anledning til å gjennomføre deltidsstudier ved Fagskolen i Østfold. Utdanning gikk over 3 år på deltid, en dag og en kveld i uka, og kunne kombineres med jobb. Etterpå fikk jeg stillingen som stikkledningsansvarlig. Det går ut på å informere alle berørte vann- og avløpsabonnenter om pågående VA-prosjekter. Dersom noen abonnenter ikke har godkjent avløpsledning, må vi sende ut pålegg om omlegging eller utbedring. Dette er en viktig jobb for å få full effekt av både ledningsnettet og renseanlegget, forklarer Knut Martin.

-Vi har et godt miljø i vår avdeling. Vi er mange dyktige kollegaer som bidrar og deler kunnskap og erfaring i faglige spørsmål og diskuterer utfordringer som dukker opp. Det bidrar til god trivsel, fortsetter Knut Martin.

Vi må ha flere folk

-I Fredrikstad kommune jobber vi kontinuerlig med vann- og avløpsrelaterte prosjekter. Det er faglig spennende i seg selv, men det er veldig interessant å følge med på utviklingen som skjer innen teknologi og kompetanse, som skal bidra til at samfunnet får mest mulig ut av investeringene i VA-sektoren.

-Rekruttering til vann- og avløpsbransjen er viktig. Det er mange veier inn i vår bransje, men det er utfordrende å få informert godt nok om hvilke utdanningsløp, skoler og fag som fører til en jobb i vår viktige sektor. Det som er helt sikkert er at vi har stort behov for flere flinke folk til å bygge gode anlegg! avslutter Knut Martin.

Relaterte nyhetssaker

Møt: Mariane Brustugun

Møt: Mariane Brustugun

-Det foregår mye i vann- og avløpsbransjen for tiden, med fornying og utfordrende reguleringer. Det synes jeg er spennende å få bli med på! Det sier Mariane Brustugun (26) fra Asker. I september starter hun i traineestilling som tar henne til Lier kommune, Drammen...

les mer
Møt: Sara Lovise Haga

Møt: Sara Lovise Haga

-Det at vannbransjen er en av verdens raskest voksende næringer, med mange spennende arbeidsplasser, motiverte meg til å sikte på en jobb her. Det sier 23 år gamle Sara Lovise Haga fra Hommersåk i Sandnes. Over sommeren starter hun sin karriere i vannbransjen som...

les mer
Møt: Vilde Bårdsen Hustoft

Møt: Vilde Bårdsen Hustoft

Med en ingeniørutdanning i kjemi og miljø, og en master i kjemi på toppen, er Vilde en svært ettertraktet person på vei inn i vannbransjen.   Vilde Bårdsen Hustoft er 27 år og kommer opprinnelig fra Stavanger.  -Etter videregående skole, og ett år i...

les mer
Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Linda Hummervoll er trainee i Norsk Vanns traineeVANN-program. For tiden er hun plassert hos ØyVAR AS i Øygarden kommune. Der har hun nylig dratt i havn et ENØK-prosjekt som har resultert i at ØyVAR har fått strømstøtte, og støtte fra Enova til ENØK-tiltak på til...

les mer
Møt: William Bredberg

Møt: William Bredberg

Mitt navn er William Bredberg og jeg er 29 år gammel. Jeg kommer fra Lund i Sverige og studerte miljø og vannteknikk ved Uppsala universitet. Fra Sverige har jeg litt variert arbeidserfaring fra VA-bransjen. Jeg har jobbet som VA-ingeniør, og som laboratorieingeniør...

les mer
Møt: Birgith Terum

Møt: Birgith Terum

Birgith Øverby Terum (28) jobber med farekartlegging av råvannskilde som trainee hos MOVAR IKS.  -Jeg har jobbet med kartlegging av potensielle forurensningskilder for drikkevannskilden, og eventuelle tiltak de ansvarlige har innført. Fokuset har vært på hva som kan...

les mer
Møt: Vilde Karlsen Løkken

Møt: Vilde Karlsen Løkken

Vilde Karsen Løkken (26) er Trainee hos Årnes Vannverk SA. Hun er en del av Norsk Vanns traineeordning, traineeVANN, på andre året. -Som trainee har jeg fått muligheten til å være med på mye forskjellig. Her i Årnes Vannverk er vi få ansatte noe som gjør at jeg får et...

les mer
Møt: Iva Pervan

Møt: Iva Pervan

Iva Pervan er 31 år og jobber med overvannshåndtering og klimatilpasning i det globale rådgivningsselskapet Rambøll. -Jeg jobber med overvannshåndtering og klimatilpasning i tidligfase. Jeg har også erfaring med prosjekter innen hydrologi/hydraulikk, som omfatter...

les mer
Møt: Sigurd Semb Mikkelsen

Møt: Sigurd Semb Mikkelsen

26 år gamle Sigurd Semb Mikkelsen stortrives som trainee på Solumstrand renseanlegg i Drammen kommune. -Jeg jobber som driftsingeniør og har svært varierte oppgaver i hverdagen. Jeg jobber blant annet med datainnsamling, analyse og rapportering av avløpssystemets...

les mer