6255 3030 post@norskvann.no

Forberedes på den neste krisen

4. nov, 2021 | Sikkerhet og beredskap

17 nye studenter begynte denne uken på studiet Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen ved Høgskolen i Innlandet. 

Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Norsk Vann, og er et skreddersydd utdanningstilbud i beredskap og krisehåndtering for vann- og avløpsbransjen. Deltakere på årets kull kommer fra hele landet, og representerer både tjenesteleverandører og myndigheter knyttet til vannbransjen.

-Den neste krisen kommer med stor sannsynlighet til å handle om klimatilpasning, og da antakelig om vann, sa fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund hos Statsforvalteren i Innlandet. Han fikk æren av å åpne studiet. 

-Vi har mange eksempler på at vi allerede rammes av klimaendringene, og jobben nå blir å redusere uønskede konsekvenser av endret klima. Da er vi avhengig av økt kompetanse. Den røde tråden vil handle om helhetlig samfunnsutvikling, der planstrategien må sørge for at alt henger sammen. Mye vil handle om forebygging, og da spesielt knyttet til håndtering av vann, enten det er ekstreme nedbørshendelser, flom, skred eller tørke. Slik sett er dette studiet midt i blinken for de utfordringene vi står overfor i årene som kommer, mener fylkesberedskapssjefen.

Avdelingsleder vanntjenester i Norsk Vann, Kjetil Furuberg, er en av initiativtakerne bak studiet. Han mener studentene får styrket sin kompetanse knyttet til egen beredskapstenkning i det daglige, men også økt forståelse for og evne til å styrke kommunens totale beredskapsansvar.

-Det blir enda viktigere fremover å gi vann og avløp en plass i beredskapsforståelsen i kommunene. Tidligere ble vann og avløp glemt i øvelser, men med økende utfordringer for vannbransjen knyttet til sårbarheten som følger av blant annet klimaendringer, opplever vi at interessen og forståelsen for vann og avløp sin kritiske rolle i samfunnet øker, sa Furuberg til studentene.

Med dette kullet vil om lag 100 personer fra vannbransjen fått viktig kompetanse i å forebygge og redusere risiko, og i å håndtere kriser knyttet til hendelser som med stor sannsynlighet vil kunne inntreffe.

-Et mål for meg er at vi blir et nettverk som deler kunnskap og erfaringer knyttet til forebygging av risiko i vår bransje, og kunne bistå hverandre når kriser inntreffer, sa Lene Veraas som er VA-faglig ansvarlig på studiet.

Hun må også sies å være ildsjelen som tente flammen hos de andre aktørene bak det unike utdanningstilbudet. 

Les mer om utdanningen her

Relaterte nyhetssaker

Vannberedskaps-konferansen 2023

Vannberedskaps-konferansen 2023

Norsk Vann, i samarbeid med fag- og forskningsmiljøet knyttet til beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet, inviterer til Vannberedskapskonferansen 2023 på Hamar 9. - 10. mai. Konferansen vil ta for seg aktuelle problemstillinger og utfordringer innen...

les mer
Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for stor fleksibilitet.  (Artikkelen...

les mer
Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Trussel om bruk av atomvåpen og krigshandlinger nære atomkraftverk i Ukraina har ført til spørsmål om radioaktive utslipp eventuelt kan påvirke drikkevannskvaliteten her i Norge.  Mattilsynet slår fast at det må et svært stort nedfall til før nivået av radioaktiv...

les mer