6255 3030 post@norskvann.no
Byggblankett om utbyggingsavtaler

Byggblankett om utbyggingsavtaler

Standard Norge har lagt ut på høring et forslag til blankett for utbyggingsavtaler mellom kommuner og utbyggere for gjennomføring av bestemmelser i arealplan. Fristen for høringsuttalelser til Standard Norge er 2. oktober 2021.   Byggblankett 8447 om utbyggingsavtaler...