6255 3030 post@norskvann.no

Avløpsdirektivet – siste nytt fra Brussel

2. feb, 2024 | Avløp, Avløpsdirektiv

Mandag 29. januar var det trilogmøte om revidert avløpsdirektiv mellom EU-kommisjonen, Parlamentet og Rådet hvor de ble enige om de store og viktige sakene.

Dette betyr imidlertid ikke at alle detaljer i ny tekst er på plass, og de har ikke gått ut med noen ytterligere detaljer til endelig innhold enn det som er publisert i pressemeldingene. Det er derfor for tidlig å vurdere alle konsekvenser for Norge.

Det er bra at det er oppnådd enighet, slik at avløpsdirektivet kan bli vedtatt før EU-valget til sommeren, sier direktør i Norsk Vann Ragnhild Aalstad.

En viktig milepæl i arbeidet for å beskytte vannmiljøet mot mikroforurensninger er at det skal etableres et utvidet produsentansvar for å finansiere rensing av legemiddelrester og kosmetikk. Dessverre ser vi at regjeringen ikke har nådd fram med sitt ønske om at innslagspunktet for krav om sekundærrensing bør være ved tettbebyggelser større enn 2000 pe i stedet for ved 1000 pe.

Det nye regelverket vil få store konsekvenser, for mange mindre kommuner. Spesielt langs kysten med utslipp til robuste vannforekomster hvor andre løsninger enn de som nå kreves kan være mer bærekraftige. Samtidig gjenstår fortsatt noe arbeid knyttet til konkrete definisjoner, blant annet begrepet tettbebyggelse. Vi oppfordrer derfor norske myndigheter til å fortsatt arbeide for at bestemmelsene blir best mulig tilpasset norske forhold, legger Aalstad til.

Det nye regelverket vil kreve store investeringer og godt koordinert innsats fra hele vannbransjen. Både kommuner, leverandører og teknologiutviklere står foran tidenes avløpssatsing, men også sentrale myndigheter må på banen når vi nå skal finne bærekraftige og kostnadseffektive løsninger.

Det som er bekreftet i pressemeldingene er:

 • Virkeområdet for direktivet blir tettbebyggelser fra 1000 pe (men detaljene i definisjonen av tettbebyggelse er ikke avgjort etter det vi kjenner til).
 • Minimumskravet for alle anlegg i tettbebyggelser over 1000 pe blir sekundærrensing. Det diskuteres fortsatt noen muligheter for «unntak», men da er det snakk om en utsettelse med noe reduserte krav, og ikke noe varig unntak. Det er usikkert om disse tilfellene kan bli aktuelle i Norge før endelige formuleringer er på plass.
 • Avløpsrenseanlegg over 150 000 pe vil få krav til både tertiærrensing (reduksjon av fosfor og nitrogen) og kvartærrensing (reduksjon av mikroforurensninger).
 • Anlegg i tettbebyggelser fra 10 000 pe med utslipp til sårbart område vil få krav til tertiærrensing og/eller kvartærrensing.
 • Det vil være et krav til energinøytralitet på nasjonalt nivå for avløpsrenseanlegg over 10 000 pe, med mulighet til å kjøpe inntil 35 % ikke-fossil energi eksternt. Energien kan produseres «on and off-site» men ytterlige detaljer i hva som kan inkluderes i regnskapet er ikke kjent.
 • Minimum 80 % av det fjerde rensetrinn (kvartærrensing) skal finansieres av produsentene under en ordning med utvidet produsentansvar
Rensekravene

Rensekravene står ikke i pressemeldingene og er dermed ikke offisielt bekreftet, men Norsk Vann har fått vite via våre kilder at de skal være enige om:

Rensekrav sekundærrensing (her hadde alle samme forslag):

 • 25 mg/l eller 70-90% BOF5
 • 125 mg/l eller 75 % KOF

Rensekrav for tertiærrensing:
Fosfor:

 • 0,5 mg P/l eller 90% for anlegg fra 150.000 pe
 • 0,7 mg P/l eller 87,5% for anlegg i tettbebyggelser over 10 000 pe

Nitrogen:

 • 8 mg N/l eller 80% for anlegg fra 150.000 pe
 • 10 mg N/l eller 80% for anlegg i tettbebyggelser over 10 000 pe
Videre prosess

Det jobbes nå i EU med å få på plass alle de tekniske detaljene i direktivteksten, og vi vet det skal være møte om dette allerede tirsdag 6. februar. Når hele teksten er ferdigskrevet må revidert direktiv formelt godkjennes av både Parlamentet og Rådet. Ferdig tekst skal også gjennom en siste juridisk kvalitetssikring før publisering. Vi vet derfor ikke når direktivet blir ferdig vedtatt og trer i kraft, annet enn at det jobbes for å få det godkjent før nytt EU-valg/før sommeren.

Når det gjelder frister så er det oppgitt noen frister i pressemeldingene, men for mange krav vil det være trinnvise frister. De frister som er oppgitt i pressemeldingene er siste frist for når alle skal ha oppfylt kravet. Det er derfor for tidlig å vurdere hvilke frister som vil gjelde for deg.

Norsk Vann fortsetter å følge saken tett og kommer med mer informasjon når vi får denne.

Vi viser til pressemeldingene fra de tre:

Rådet

EU-kommisjonen

Parlamentet

Se vår ressursside for revideringen av avløpsdirektivet her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Viktig samarbeid om slambehandling

Viktig samarbeid om slambehandling

13 kommuner rundt Oslofjorden har deltatt i et samarbeid i regi av LUP og Norsk Vann der målet har vært å finne felles løsninger for fremtidig slambehandling. Tirsdag 12. desember ble rapporten fra prosjektet sluppet.  Kommunene rundt Oslofjorden står foran en tøff...

les mer
Første styremøte på Vannsenteret

Første styremøte på Vannsenteret

Styret i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur har hatt sitt første møte på det snart ferdige Vannsenteret. Samme dag fikk senteret brukstillatelse, og kan nå tas i bruk. – En viktig milepæl, sier styreleder Sigurd Grande i Vannsenteret. Foto og tekst: Jørn Søderholm...

les mer
Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Det går for sakte med å redde Oslofjorden, heter det i Miljødirektoratets rapport som ble overrakt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen tirsdag.  Av: Arne Haarr, avløpsekspert, Norsk Vann(Kronikken ble først publisert i Kommunal Rapport 22. november 2023)...

les mer
Gi innspill til fagtreffet 2024

Gi innspill til fagtreffet 2024

Har du eller din organisasjon en erfaring eller et tema fra egen virksomhet som fortjener å deles med flere? I forbindelse med planleggingen av Norsk Vanns fagtreff 14.-15. mars 2024 inviterer vi dere til å sende inn forslag. Vi ønsker forslag til presentasjoner om...

les mer