Anna-Sara Bergeland har jobbet i Miljødirektoratet i mange år, med blant annet avløpsanlegg, slam, gjødselvareforskrift og fosfor. Vi som leser VAnndrypp kjenner henne best gjennom arbeidet med mindre renseløsninger. Anna-Sara har vært en god kontaktperson for våre...

les mer