6255 3030 post@norskvann.no

Påslipp fra næringsmiddelbedrifter omfattet av BAT-krav til kommunalt nett

23. jun, 2023 | Avløp

Mange næringsmiddelbedrifter i Norge har i dag påslipp til kommunalt nett hvor det industrielle avløpsvannet blir renset i det kommunale avløpsrenseanlegget.

Flere av næringsmiddelbedriftene er omfattet av EUs industriutslippsdirektiv (IED-direktivet, Direktiv 2010/75/EU) og får utslippsgrenseverdier iht. BAT-AEL (Best Available Techniques – Associated Emission Levels).

For næringsmiddelbedrifter omfattet av Food, Drink and Milk Industries skal BAT kravene være oppfylt innen 4. desember 2023. Det er bedriften som har kravet og som er ansvarlig for å oppfylle dette, men hvordan bedriften velger å oppfylle kravet vil påvirke påslippet til det kommunale renseanlegget.

Dette er derfor relevant for kommunen.

Mer informasjon finner du her

Norsk Vann har utarbeidet et regneark som kommunene kan bruke for å vurdere sine påslipp

 

Kontaktperson Norsk Vann:

Elisabeth Lyngstad, tlf 916 27 949

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Åpning av Vannsenteret

Åpning av Vannsenteret

Store deler av vannbransjen med representanter fra kommuner og selskap, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri, samt politisk ledelse og representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet gjestet Ås mandag 17. juni for offisiell åpning av Nasjonalt senter for...

les mer
Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer
Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer