6255 3030 post@norskvann.no

Påslipp fra næringsmiddelbedrifter omfattet av BAT-krav til kommunalt nett

23. jun, 2023 | Avløp

Mange næringsmiddelbedrifter i Norge har i dag påslipp til kommunalt nett hvor det industrielle avløpsvannet blir renset i det kommunale avløpsrenseanlegget.

Flere av næringsmiddelbedriftene er omfattet av EUs industriutslippsdirektiv (IED-direktivet, Direktiv 2010/75/EU) og får utslippsgrenseverdier iht. BAT-AEL (Best Available Techniques – Associated Emission Levels).

For næringsmiddelbedrifter omfattet av Food, Drink and Milk Industries skal BAT kravene være oppfylt innen 4. desember 2023. Det er bedriften som har kravet og som er ansvarlig for å oppfylle dette, men hvordan bedriften velger å oppfylle kravet vil påvirke påslippet til det kommunale renseanlegget.

Dette er derfor relevant for kommunen.

Mer informasjon finner du her

Norsk Vann har utarbeidet et regneark som kommunene kan bruke for å vurdere sine påslipp

 

Kontaktperson Norsk Vann:

Elisabeth Lyngstad, tlf 916 27 949

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer
Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt. Søknadsfristen er 4. februar 2024. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det behov for å redusere nitrogentilførslene så raskt som...

les mer