6255 3030 post@norskvann.no

På «lobbytur» til Stortinget

31. mai, 2023 | Interessesaker, Rammebetingelser

Vår nye direktør, Ragnhild Aalstad, fikk med seg avgått direktør Thomas Breen som guide og døråpner på Stortinget i dag.

Norsk Vann var invitert i to møter, med henholdsvis Arbeiderpartiets og Sosialistisk venstreparti sine representanter i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Komiteens arbeidsområder er blant annet kommunal forvaltning, regional- og distriktspolitikk, bygningssaker, boligforhold og regional planlegging, for å nevne noen. 

-Komiteen skal over sommeren behandle flere saker Norsk Vann har vært med på å initiere, sier Breen. Les saken: Stor interesse for vann og avløp i Stortinget

Handlingsplan for avløp, som nødvendig verktøy for å koordinere knappe ressurser slik at bransjen får gjennomført investeringene som må gjøres, og behovet for en aktiv og koordinert stat, var blant diskusjonstemaene. Det samme var behovet for å sikre innspill i prosessen rundt revidert avløpsdirektiv som tar hensyn til norske forhold. 

Det stadig tilbakevendende behovet for å få regelverk og avklaringer knyttet til ansvar og finansiering av overvannshåndtering ble også diskutert i møtene med partiene.  

Stor interesse

-Jeg synes vi fikk en god runde, der vi kunne reflektere over og begrunne våre faglige standpunkter og anbefalinger, sier Aalstad. 

-Det er stor interesse for de komplekse sakene knyttet til vann og avløp, og jeg opplever at representantene for partiene vi møtte i dag ønsker å ha en god dialog videre med Norsk Vann, fortsetter hun.  

Stø kurs

Et annet viktig formål med dagens besøk på Stortinget var å få overført litt av Breens nettverk til den nye direktøren, slik at Ragnhild kan fortsette arbeidet med de viktige sakene så raskt og godt som mulig. De var også innom flere partier og snakket med representanter på sin rundtur på tinget. 

-Det er godt å se at Norsk Vann er i de beste hender med Ragnhild som kaptein.

-Det vil vi trenge de kommende årene, der bransjen skal gjøre historisk store og komplekse investeringer til det beste for både miljøet og for innbyggerne, sier Thomas Breen, som hadde sin siste formelle arbeidsdag i Norsk Vann denne dagen. 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker