6255 3030 post@norskvann.no

Nytt år, nye lover og forskrifter

2. jan, 2024 | Jus

Nytt år og nye muligheter! Så også for lovgiverne, for fra 1. januar trer en del nye lover og forskrifter i kraft. For vårt område er det spesielt verdt å merke seg nye regler om overvannshåndtering i byggesaker, samt endringer i IKS-loven.

Nye regler om overvannshåndtering i byggesaker

Nye bestemmelser i plan- og bygningsloven om blant annet opparbeiding av kommunale anlegg for overvannshåndtering, krav til overvannshåndtering i byggesaker og mulighet for å stille krav til bebygde eiendommer.

Endringer i lov om interkommunale selskaper og ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper (budsjett- og regnskapsforskriften for IKS)

Endringene i IKS-loven innebærer blant annet at representantskapet i interkommunale selskaper skal følge de samme reglene om møteoffentlighet som folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner. Økonomireglene for interkommunale selskaper endres i loven og gjennom ny forskrift slik at de i større grad er harmonisert med kommuneloven av 2018.

VA-jus

Besøk også VA-jus – våre nettsider med juridiske tjenester.

På va-jus.no finner du rettskilder, tematisk utdyping av sentrale juridiske spørsmål og hjelpemidler til bruk på vann- og avløpsområdet.

VA-jus finner du her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Kurs i vann- og avløpsrett – 3.-5. oktober i Oslo

Kurs i vann- og avløpsrett – 3.-5. oktober i Oslo

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen som jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

27.-28. november går konferansen Vann- og avløpsjus 2023 av stabelen igjen, så sett av datoen allerede nå! Vi vil som alltid gi deg tidsrelevante foredrag innenfor området VA-jus. Jobber du med ledningsregistrering og utlevering av opplysninger om ledninger? Er...

les mer
Nytt nettverk for VA-jurister

Nytt nettverk for VA-jurister

1.-2. februar var det oppstart for nettverket for VA-jurister. 15 svært engasjerte jurister fant veien til Hamar til oppstartssamlingen. Formålet var å bli kjent med hverandre, så innimellom engasjerende diskusjoner og erfaringsutvekslinger ble det...

les mer
Kurs i vann- og avløpsrett i Rogaland

Kurs i vann- og avløpsrett i Rogaland

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Vi arrangerer kurs i vann- og avløpsrett i Sandnes, Rogaland, 14.-16. mars. Vi erfarer at mange benytter vår juridiske nettside va-jus.no og at...

les mer
Vann- og avløpsjuskonferansen i gang

Vann- og avløpsjuskonferansen i gang

Vann- og avløpsjuskonferansen, som arrangeres i dag og i morgen på Gardermoen, er nå godt i gang. Med rundt 120 deltakere i salen og 100 virtuelle deltakere er det duket for årets viktigste event for de som jobber med juridiske spørsmål og andre problemstillinger...

les mer
Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for stor fleksibilitet.  (Artikkelen...

les mer
Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og distriktsdepartementets forlag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper. Norsk Vann har...

les mer